Nå kan du nominere lokale ildsjeler til Frivilllighetsprisen

Vet du om noen som fortjener ekstra heder og ære for å stå på i sitt lokalmiljø? Nominasjonsfristen er 10. oktober.

StikkUt! Vinterfottur er rett kring hjørnet- har du innspel til turmål?

Som medlem i Sunnmøre Friluftsråd kan vi nytte turkonseptet StikkUT!

Vestmarka trenger ikke flere veier

Vi var mange som trodde at forslaget om en helårs turvei i Vestmarka ville bli lagt bort, etter at hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum i juni ba kommunedirektøren om en ny vurdering.

Friluftslivssamling

Troms og Finnmark fykeskommune m/ flere inviterer til friluftslivsamling 03.11.22 - fysisk i Tromsø eller digitalt.

Noen tall fra friluftsrådene i 2021!
0
Medlemskommuner
0
P-plasser ved friluftsområder
0
deltakere på turreg. opplegg
0
mennesker på ryddeaksjoner
0
friluftsområder

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.