1. Hjem
  2. Om FL
  3. Dette mener vi

På disse sidene vil du finne avgitte uttalelser/ høringssvar, komiteinnlegg og andre innlegg hvor vi har blitt bedt om å avgi mening. 

 

Friluftsrådenes Landsforbund uttaler seg ofte om saker som vedrører friluftslivet. På disse sidene vil du finne aktuelle uttalelser som vi gir kronologisk fra oktober 2017. Eldre uttalelser kan du få kopi av ved å ta kontakt med oss direkte på epost: post@friluftrad.no 

2020
Høring om fartsgrenser til sjøs (last ned pdf)

 

Statsbudsjettene

I forbindelse med budsjettbehandlingen av regjeringens forslag til statsbudsjett inviterer Stortinget til høringer om de ulike budsjettene. FL ber hvert år om å få komme til komiteene for å gjøre rede for vårt syn på neste års statsbudsjett. Det er mange organisasjoner som hvert år ber om å få komme og redgjøre for sitt syn. Derfor er det ikke slik at vi får komme i alle komiteer. Typisk får hver organisasjon 3-5 minutter til innlegg. Deretter noen spørsmål fra komiteen. I tillegg sender vi inn et eget notat til hver komitee som oppsummerer vårt syn på det fremlagte budsjettet. Det er en åreviss hendelse og her vil du finne våre synspunkter under hver komitee. 

Statsbudsjettet 2019

Finanskomiteen (fikk ikke anledning til å møte) men styreleder og daglig leder har gitt vårt syn i eget notat

Transport- og kommunikasjons-komiteen 

Helse- og omsorgskomiteen

Næringskomiteen

Familie og kulturkomiteen

Utdannings- og forskningskomiteen

Energi og Miljøkomiteen

Kommunal- og forvaltnings-komiteen


Statsbudsjettet 2018  

1) Høring 24.oktober 2017 - Finanskomiteen her er en pdf av FLs innspill til Finanskomiteen  pdf.png
2) Høring 26.oktober 2017-  Energi og mIljøkomiteen her en pdf av her er våre innspill  pdf.png

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.