Søkeportalen

Vi er i gang med arbeidet for å få opp et komplett saksbehandlingssystem for tilskuddsforvaltning. 

Portalen vi være en saksbehandling- og administrasjonsportal. Målet vårt er at det skal bli enklere, mer effektivt, sikrere og mer profesjonelt å være tilskuddsforvalter for ansatte i FL og søker i friluftsrådene ved å :

  • effektivisere søknadsbehandling 
  • forenkle oppfølging av tildelinger ved å ha kontroll på alle frister med varsling av deg som søker og saksbehandler
  • sørge for at all kommunikasjon mellom saksbehandler i FL og friluftsråd ved at søknaden går gjennom en felles kanal med automatisk arkivering
  • gi oversikt og full kontroll på disponerte midler vs budsjett, utbetalte- og restmidler, dvs at FL og friluftsrådene vil ha stålkontroll på hva det er søkt om, frister og evt hva som gjenstår og frister for rapport. 
  • forenkle statistikk og resultatrapportering både for FL og friluftsrådene
  • god rollestyring, hvem har ansvaret vil være viktig (og merk det som står under )

Vi har også en opsjon/ mulighet for å knytte søknadsportalen til vårt økonomisystem noe som på sikt vil gjøre hele søknadsprosessen mer effektiv.  

Autentisering av hvem, roller, som kan fullmakt osv fra friluftsrådene er viktig vi ser på flere måter og gjøre dette på enten via ID-porten, Azure B2C eller Vipps. 

Det betyr at vi trenger data om hvem som skal ha hovedfullmakten for å søke i hvert friluftsråd. Denne rollen har oversikt over alle søknader som sendes fra friluftsrådet. I tillegg ønsker vi navn på de som kan søke på vegne av friluftsrådet som skal autentiseres inn i portalen. 

Vi trenger derfor innen 20. okt navn og epost på vedkommende som skal ha friluftsrådets hovedfullmakt og navn og epost på andre som skal levere søknader på vegne av friluftsrådet. 

Fyll ut skjemaet og trykk send!