1. Hjem
  2. Om FL
  3. Organisasjon
  4. Vårt Oppdrag
  5. Abonnement for styremedlemmer i friluftsrådene på Magasiner friluftsliv

magasinet friluftsliv forside nr 2 2024.jpg

Hei velkommen til Magasinet Friluftsliv!

Som styremdlem i friluftsrådet får du Magasinet Friluftsliv seks ganger i året, men først må vi vite hvor vi skal sende magasinet.  
Magasinet kommer i posten til deg med seks nr i året så lenge du er styremedlem i friluftsrådet.
Vi har tre til fire sider i hvert nummer hvor vi presenterer ulike perspektiver på friluftslivet sett fra friluftsrådene. 

God lesing.