1. Hjem
  2. Om FL
  3. Organisasjon
  4. Vårt Oppdrag
  5. Sogn friluftsråd

Gammel tradisjon og fjorden.jpg

Velkommen til Sogn Friluftsråd!

Vi ønsker vekommen som vårt 29.medlem Sogn Friluftsråd,  med medlemskommunene Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster og Sogndal. 

Her vil vi etterhvert lenke til friluftsrådets egne hjemmesider.

I etableringen av friluftsrådet heter det:
Sogn Friluftsråd vil vere organisert som eit kommunalt oppgåvefellesskap etter kommunelova kapittel 5, om interkommunalt samarbeid. Intensjonen med Sogn Friluftsråd er at det skal vere ein viktig samfunnsaktør som set friluftsliv på dagsorden i heile regionen. Friluftsrådet skal vere eit kompetansesenter på friluftsområdet og bistå alle medlemskommunane i dette arbeidet. 


Kontaktperson til friluftsrådet (epost)