Barnehage

 

Friluftsrådene har i snart 30 år hatt fokus på barn i barnehage og innholdet i barnas uteaktiviteter. Vi tror det er viktigere enn noensinne nå i vår digitale hverdag, å gjøre barna glade i, og rustet til  å være ute i naturen. Utelek gir masse bevegelsesglede og motorisk utvikling slik at barna senere mestrer det å oppholde seg i naturen til ulike årstider - og at de har lyst til det. Mye forskning og erfaring viser også hva friluftsliv og uteaktivitet betyr for å skape en god fysisk og psykisk helse.

Et viktig aspekt er også det å ta vare på omgivelsene og naturen rundt seg - høste av naturen, forstå årstidenes forskjelligheter og dyr og planters betydning for oss mennesker.

I Rammeplanen for barnhagene vektlegges læringsbegrepet nå i større grad enn tidligere. Resultatet kan fort bli: "Vi lærer inne og leker ute". Derfor har friluftsrådene blant annet laget et idéhefte med gode læringsaktiviteter knyttet opp mot fagområdene i rammeplanen. Alt kan foregå utendørs, og kan knyttes sammen med det som skjer inne; planlegging og bearbeiding som setter ny kunnskap inn i en større sammenheng.

 

Barnehage i Friluft

Friluftsrådenes Landsforbund og de interkommunale friluftsrådene rundt om i landet vil gjerne bidra til at barnehager bruker naturen enda mer til lek og læring.

Dette heftet har mange gode tips til ansatte i barnehager, skoler og andre voksne som vil skape gode opplevelser med barn ute. Heftet inneholder tips til påkledning og organisering og ikke minst mange gode ideer til aktiviteter ute. Alle aktivitetene er knyttet opp til rammeplanen for barnehagene og har fokus på lek og utvikling. 

Last heftet ned gratis eller bestill heftet ved å benytte skjema nederst på denne siden.

Last ned pdf. versjon her:

Hele heftet

Kapitel 1-3
Kapitel 4.1
Kapitel 4.2
Kapitel 4.3
Kapitel 4.4
Kapitel 4.5
Kapitel 4.6 og 4.7
Kapitel 5 og 6

 

FL har laget en powerpoint med utgangspunkt i heftet, til bruk i barnehager som arbeider med naturen som læringsarena. Last ned powerpointen her.  

forside ferdig.jpg

 

 

Midt i matfatet

- tips til høstingsaktiviteter i barnehage og grunnskole

14 barnehager og 14 grunnskoler på Helgeland har i 2 år hatt felles fokus på høsting. De har blant annet gjennomført egne høstingsaktiviteter og dokumentert disse. "Midt i matfatet" er en samling av noen av de høstingsprosjektene som er blitt gjennomført. Heftet er produsert for å inspirere andre til at høstingskulturen videreføres og videreutvikles. Heftet inneholder en rekke forslag til hva som kan høstes og til hvordan det som høstes kan benyttes.

Klikk på bildet for nedlastbar PDF

 
 

 

Midt i matfatet forside.JPG

Taubruer

I heftet presenteres knuter og enkle metoder for å sette opp taubruer. Disse taubruene egner seg kun til midlertidig bruk, men til gjengjeld går det raskt å sette dem opp. En enkel og artig måte å introdusere klatreknuter og klatreutstyr på.

Klikk på bildet for nedlasting av PDF.

Ønsker du mer inspirasjon til aktivitetsanlegg med tau, kan du ta en kikk på anleggsidene våre her.

 

Taubruer Forside.JPG