1. Hjem
  2. Om FL
  3. Publikasjoner
  4. Nedlasting eller bestilling av publikasjoner

Last ned eller bestill materiell

Her finner du alt materiell fra FL som kan bestilles i trykt utgave eller lastes ned. Vi tar forbehold om lagerstatus. Vi har delt inn materiellet i følgende kategorier:

  • Barnehage og skole (undervisningsideer og annet)
  • Folkehelse (rapporter og  annet)
  • Annet

Last ned rapportene og/eller heftene eller bruk bestillingsskjemaet nederst på siden. Kjøper betaler porto for sendingen. 

 Barnehage og skole:

Barnehage i friluft (kr 200 + frakt)

Friluftsrådenes Landsforbund og de interkommunale friluftsrådene rundt om i landet vil gjerne bidra til at barnehager bruker naturen enda mer til lek og læring. Dette heftet har mange gode tips til ansatte i barnehager, skoler og andre voksne som vil skape gode opplevelser med barn ute. Heftet inneholder tips til påkledning og organisering og ikke minst mange gode ideer til aktiviteter ute. Alle aktivitetene er knyttet opp til rammeplanen for barnehagene og har fokus på lek og utvikling. Last heftet ned gratis eller bestill heftet ved å benytte skjema nederst på denne siden.Last ned pdf. versjon her:

Hele heftet

Kapitel 1-3

Kapitel 4.1, Kapitel 4.2, Kapitel 4.3, Kapitel 4.4, Kapitel 4.5, Kapitel 4.6 og 4.7

Kapitel 5 og 6

Naturen som læringsarena, 1-10. trinn (8 hefter kr 600 + frakt, enkelthefte kr 100)

Vi har undervisningsideer som er koblet mot aktuelle kompetansemål for hele grunnskolen (1-10  trinn) og VG 1. Heftene er delt inn i 8 emner, Begrunnelse-metode-praktiske tips, Kunst og håndverk, Mat og helse, Kroppsøving, Naturfag, Norsk, Matematikk og Samfunnsfag. Last dem ned her eller bestill i skjemaet nederst på denne siden. 

Læring i friluft Begrunnelse-metode-praktiske tips
Naturen som læringsarena - Naturfag
Naturen som læringsarena - Samfunnsfag
Naturen som læringsarena - Norsk 
Naturen som læringsarena - Matematikk  
Naturen som læringsarena - Kroppsøving 
Naturen som læringsarena - Mat og helse 
Naturen som læringsarena - Kunst og håndverk

 

Høsting – en smak av tradisjon og muligheter (Kr 200)

Dette er et undervisningsopplegg for grunnskolen og Vg1. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, jakt og fangst. De sju høstingstemaene har undervisningsopplegg tilpasset de ulike skoletrinnene. Det inngår også egne ideark med tips til aktiviteter, ideer og oppskrifter for hvert tema. Formålet med boka er å videreformidle norske høstingstradisjoner til bruk i undervisning. 

For mer informasjon, enkeltkapitler, filmer og inspirasjon se her.

Midt i Matfatet (kr 100)

Tips for høstingsaktiviteter i barnehager og grunnskoler. Dette heftet er utviklet av Polarsirkelen friluftsråd og bygger på erfaring fra lærende nettverk med deltakende skoler og barnehager. Det skal stimulere til at høstingskulturen videreføres og videreutvikles. For mange har nærhet til naturen gitt store muligheter til å få tak i fantastiske råvarer like utenfor stuedøra!

Last ned her

Fysisk i Friluft (kr 100) 

Dette er et tipshefte utarbeidet av Midt-Agder Friluftsråd med tips til fysisk aktivitet i friluft. Hensikten er å gi lærere et konkret og lett anvendlig verktøy. Aktivitetene er lette å forstå og lette å bruke. Aktivitetene bidrar til å skape glede og mestringsfølelse i fellesskap, noe som igjen legger et godt grunnlag for et trygt læringsmiljø. Dette kan være et hjelpemiddel for å nå sektormålet om at elever skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø. 

Last ned her

La det snø  (kr 100)

I denne FL rapporten fra 2016 presenterer vi undervisningsopplegg som skoler og interkommunale friluftsråd har utviklet med bruk av snøforming.

I heftet får du lære mer om kombinasjonen av den aktivitetsgleden snø innbyr til og de dramatiske endringene i snøen ved temperaturendringer, noe som gir et glimrende utgangspunkt for å bruke snø i læringsarbeidet med klimaendringer og bærekraftig utvikling som bakteppe. 

Last ned her

Folkehelse:

Friskliv i friluft (kr 100)

FL-rapporten (2014) omhandler FLs erfaringer fra samarbeid mellom friluftsråd og frisklivssentraler eller tilsvarende i kommunene om fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. En rekke nye prosjekter og tiltak ble resultatet av samarbeidet. Samarbeidet med frisklivssentraler og folkehelsekoordinatorer er en god garanti for at tiltakene blir målrettet for å nå de som lite aktive og bidrar også til sosial utjevning.

Last ned Friskliv i friluft her

Friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser (kr 100)    

FL- rapport (2012) handler om/beskriver de prosjektene som har fått støtte av Helsedirektoratet spesielt, men tilrådinger og erfaringer bygger på de samlede erfaringene vi har fra arbeidet med friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser. Rapporten bygger på rapporter og innspill fra friluftsrådenes arbeid. Friluftsrådenes Landsforbund ved Morten Dåsnes har skrevet og står ansvarlig for rapporten.

Last ned "Friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser" her

Skjermbilde 2023-04-13 kl. 12.52.31.png

Friluftsliv med etnisk mangfold (kr 100) 

Denne rapporten (2012) sammenfatter erfaringer som friluftsrådene har om hva som kan være viktig å tenke på ved gjennomføring av aktivitetstiltak for mennesker i målgruppa. Kanskje kan friluftsråd, frivillige organisasjoner, skoler og andre bruke disse, og da i enda større grad lykkes med å få til positive aktivitetstiltak og turopplevelser, og rekruttere mennesker med minoritetsbakgrunn til friluftslivet.

Last ned "Friluftsliv med etnisk mangfold" her

Klart det går

En rapport fra 2006 utarbeidet av Oslofjordens friluftsråd - kursopplegg for voksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Introduksjon, opplæring og motivasjon for å ta del i et variert friluftsliv. Mange barn trenger særskilt tilrettelegging for å delta i friluftslivet på linje med andre. Noen tips om hvordan det kan gjøres, finner du i rapporten. 

Last ned "Klart det går" her

Andre publikasjoner:

ForsideFNsbærekraftsmål.jpg

Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål

Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål er beskrevet i denne publikasjonen 

Tenker dere på å etablere et friluftsråd?

Last ned brosjyren som sier noe om de viktigste tingene dere bør ta hensyn til. 

Klikk her

Friluftsporter en veileder (kr 100)

Friluftsporter er tilrettelagte friluftsområder som i tillegg er innfallsporter til større natur- og friluftsområder. Friluftsporter er tilrettelagt for naturopplevelse, friluftsliv, lek, trening og sosialt samvær. Friluftsporter skal være lett tilgjengelige og gi informasjon om naturkvaliteter og friluftsmuligheter på stedet og i omkringliggende områder. I denne veilederen beskrives arbeidet med fem pilotforsøk med Friluftsporter i regi av Polarsirkelen Friluftsråd, Jæren Friluftsråd og Statskog SF, Dalane Friluftsråd, Friluftsrådet for Lindesnesregionen og Friluftsrådenes Landsforbund. På bakgrunn av erfaringene med disse gis det generelle anbefalinger for andre som vil tilrettelegge Friluftsporter og skape aktivitet der.

Last ned "Friluftsporter en veileder" her

Friluftsskoler en veileder (kr 100)

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10-13-åringer. Friluftskoler er et samarbeidsprosjekt mellom FL og DNT og andre arrangører. Målet er å gi et ferietilbud der deltakerne får lystbetont introduksjon og opplæring i friluftsliv, med noen faste tema. Heftet er en veileder til de som skal arrangere og være ledere på Friluftsskolen.

Sommeren 2020 er det lagt opp til at friluftsskolene arrangeres, men med en del spesielle restiriksjoner og smitteverntiltak.

Last ned disse her

Omfang av Friluftsaktiviteter for barn og unge

Delrapport i prosjektet Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid

Last ned her

Velkommen i norsk natur på 17 forskjellige språk

Vi har laget små kort om hvilke rettigheter du har og hvilke hensyn du må ta når det kommer til allemannsretten. Disse kortene finner du på 17 forskjellige språk.

For bestilling, ta kontakt på post@friluftsrad.no


Bestill hefter

Hvis du ønsker å bestille flere ulike hefter, vennligst beskriv bestillingen i tekstfeltet merket "annen melding". Hvis du bestiller ett av heftene til skole får du med ett generelt hefte med teori, metode og praktiske tips. Pris for frakt kommer i tillegg.