1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Sjø og friluftslivet og forsøpling
  4. TV-aksjonen 2020 - Kampen mot plast i havet

WWF tv aksjonen 2020.JPG

Kampen mot plast i havet fortsetter for fullt. Strandryddeuka ble en suksess på tross av flytting av strandryddedagen og Covid-19

 

Men nå satser vi på å hjelpe WWF til et best mulig resultat i årets TV aksjon søndag 18. oktober!

- en heldigital innsamling pga Covid-19.

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.  Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Det som samles inn skal i år gå til konkrete tiltak der problemene er størst, ved å bidra til å redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene! En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene i 2020 øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.
Konkret skal årets TV-aksjon bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030. 

Du kan lett bli en digital bøssebærer!

Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærere. Den enkleste måten å engasjere seg på i år er å opprette en egen digital bøsse og samle inn penger i ditt nettverk. 
Vår gode samarbeidspartner Hold Norge Rent har laget en fin måte for deg som vil bidra! 
Pengene som blir samlet inn går uavkortet til TV-aksjonen og blir utbetalt direkte til TV-aksjonen sin konto

HNR digitale sparebøsse TV aksjonen.jpg

Eller så kan du gjøre slik:

Registrer deg på blimed.no, gjør bøssa personlig og del i nettverket ditt

Har du spørsmål om å være digital bøssebærer, eller om hva som skjer rundt TV-aksjonen der du bor? 
Da kan du ta kontakt med den som er din regions ansvarlig kontakt informasjon finner du bak lenken.