1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Anlegg
  4. Kart og trykksaker

Turkort - forslag til mal

Salten Friluftsråd er en av de som har produsert turkort med informasjon om merka turer i nærmiljøet. Turkortene har bidratt til økt aktivitet og trygghet på at man finner fram på turen.  Vi presenterer her en mal som kan brukes av alle, og som inneholder det som er vesentlig å ha med. Last ned malen i .pdf format  her.

 

Ordførerens tur - ordførerne viser vei i sin kommune


Ideen til Ordførerens tur startet i Salten Friluftsråd i Friluftslivets År 2005. Etterhvert har mange friluftsråd gjennomført Ordførerens tur med stort hell. Ideen er at ordføreren er turleder for en selvvalgt tur i sin kommune. Dette gir gode muligheter til å forankre friluftsliv i kommunenes politikk, gi et tilbud om en tur for kommunenes innbyggere, opparbeide et samarbeid over tid med regionens avis og ikke minst lage et flott brosjyre med gode turforslag til alle kommunenes innbyggere.

 

Produksjon av turkart


Det er mange detaljer som skal på plass før man står med et godt turkart i hendene: Valg av målestokk, papirkvalitet, kartdetaljer, mulige støtteordninger og mye mer - det meste som bør tas med i planleggingen finnes her.

Produksjon av turkart - Salten.pdf