1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Prosjekt friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid

Friluftsaktiviteter for barn og unge i ferie og fritid 

Prosjektet friluftsaktiviteter for barn og unge i ferie og fritid er et statlig finansiert prosjekt som har som mål å kartlegge og systematisk videreutvikle suksessrike friluftsaktiviteter innen friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid.

Prosjektet startet i januar 2019 og har varighet til desember 2022. I prosjektet har det kommet og vil fremdeles komme ny kunnskap om barn og unges friluftsliv. Vi skal samle forskningsbasert ny kunnskap, sammenstille eksisterende kunnskap og innhente erfaringsbasert kunnskap fra de som arbeider med, eller er frivillige i friluftslivet. Det vil komme flere rapporter produsert av FL, i tillegg til forskningsrapporter fra NINA. 

Rapporter i prosjektet: 

NINA rapport 1801 - Barn og unges friluftsliv 

Omfang av friluftsaktiviteter for barn og unge - Delrapport i prosjektet Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid.

Grunnleggende Friluftslivsferdigheter - Delrapport i prosjektet Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid.  

NINA rapport 2084 - Barn og ungdoms organiserte friluftsliv 

Høsten 2021 og våren 2022 vil vi har møterunder i fylkene der vi ønsker å samle fylkeskommunen, kommuner og frivillige lag og organisasjoner til fagmøter der vi presenterer hovedresultatene i prosjektet. Målet med møtene er å spre kunnskapen som har fremkommet i prosjektet, og legge til rette for en drøfting av hvordan friluftslivstilbudet kan styrkes i det aktuelle fylket. 

FFA 7.5.14_Arctandria_Tine Marie Hagelin (10 of 15).jpg

Foto: Tine Marie Hagelin, Ishavskysten friluftsrådProsjektet har følgende avgrensninger:

  • Prosjektet tids-avgrenses til 3-5 år
  • Prosjektet dreier seg om aktivitetstiltak, ikke fysisk tilrettelegging
  • Aldersspennet for prosjektet er aktiviteter som rette seg mot barn og unge i alderen, ca 6- 19 år. 
  • Aktivitetene skal være i ferie og fritid.
  • Aktivitetene skal være organiserte friluftslivsaktiviteter i regi av friluftslivsorganisasjoner, andre organisasjoner, friluftsråd og kommuner.
  • Friluftsliv defineres som «Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse» (Klima- og miljødepartementet, 2015-2016, s. 10) Ved kartleggingen av friluftslivsaktiviteter for barn og unge i ferie og fritid vil denne definisjonen blir lagt til grunn for å avgjøre hvilke aktiviteter som er innenfor friluftsliv. Ved avgjørelse vil det bli lagt vekt på at hovedfokuset i aktiviteten er friluftsliv. 
  • Både medlemsbaserte og ikke- medlemsbaserte aktiviteter er innenfor prosjektets rammer.   

 

Litt om oppstarten av prosjektet
Det ble arrangert et oppstartsmøte for prosjektet den 27. febaruar 2019 på sentralen i Oslo. Her ble det informert om bakgrunnen for prosjektet fra Klima- og miljødepartementet, det ble informert om prosjektplanen og hva prosjektorganisasjonen ønsker at andre organisasjoner bidrar med. Det kom mange gode innspill til hvordan vi bør arbeide videre med prosjektet, hva som kjennetegner suksess, hva vi bør vite mer om og hvilke aktiviteter som finnes.

Her er innlegget med bakgrunn for prosjektet som ble holdt av Klima- og miljødepartementet.

Her er presentasjonen som ble brukt til å presentere prosjektplanen med notater fra innspillene som kom i møtet. 

Ta kontakt dersom du har spørsmål, eller noe du tror kan bidra inn i prosjektet. Ingrid L. Wigestrand er prosjektleder for prosjrktet og tar imot alle innspill med takk. Mail: ingridw@friluftsrad.no 

Arbeidet skal skje i samarbeid med de sentrale friluftsorganisasjonene, og vi ønsker innspill til aktuelle friluftsaktiviteter fra deg!

  • Fyll inn i skjemaet under hvis du vet om aktiviteter som vi bør være klar over. 

Vi ønsker å kartlegge aktiviteter som er aktivitetstilbud innen friluftsliv for barn og unge mellom 6-19 år som foregår i ferie og fritid. Meld inn hvis du vet om aktuelle aktiviteter