Stedsbasert læring/uteskole

Stedsbasert læring er en metode for å lokalisere og ta i bruk læresteder som gir relevante og virkelighetsnær læring. Lang og kjedelig definisjon kanskje, men like fullt et digitalt verktøy som nettopp kan ta elevene ut vekk fra skjermen og inn i naturens verden. Opplegget for stedsbasert læring innebærer i korthet at skoler kan registrere sine læresteder i nærmiljøet og laste opp undervisningsopplegg og foto knyttet til disse. Målet er å senke terskelen for å ta naturen i bruk som læringsarena ved at undervisningsopplegg er lett tilgjengelig for alle lærere på skolen. 

Verktøyet gir læreren mulighet til å registrer undervisningsopplegg i geografisk punkter, områder, linjer i basert i vår kartbaserte forvaltingsløsning for friluftsinformasjon.  

Målgruppe for løsningen er skoler og lærere i hele landet også Sverige for de som har grensesamarbeid

I videoen under vises hvordan løsningen enkelt kan brukes.

Husk også at løsningen er kun for skoler som ligger i de friluftsrådenes områder som har bestilt løsningen. 

I løsningen får lærer får ident og kan fritt redigere egne opplegg, men ikke andres. Hver skole får en hovedadmin bruker som kan endre alle opplegg osv som skolens lærer har lagt ut.

Sentral brukerinnlogging. 

Alle kan se løsningen, men for å editere må du være innlogget. 

Publisering av opplegg krever innlogging:

Oppleggene er enten synlig for alle, synlig kun for skolen og har mulighet for å lagre utkast/publisere senere. Friluftsråd/FL har også superbruker

Mal for registrering av opplegg

Registreres i geografisk punkt,område,linje , klassetrinn (huk av)og flere trinn. Årstid (Huk av) Sommer, høst, vinter, vår. Mulighet for å huke av flere. Fag (Huk av) Mulighet for å huke av flere

Fritekstfelt: 

o             Tittel på opplegget

o             Må kunne registrere lokalt stedsnavn (Noen steder har lokale navn som ikke framgår av kartgrunnlaget)

o             Utstyr

o             Beskrivelse av opplegg (mulighet for å skrive hele eller et kort sammendrag av opplegget)

o             Kompetansemål (– henvisning til læreplan i fag på udir.no) og/eller læringsmål

o             Tidsbruk

Tilleggsfunksjoner:

o             Last opp fil/opplegg: Bilder (flere) Både av stedet og/eller bilde av opplegg skrevet for hånd       Dokument/pdf (opplegg hvis man har skrevet i word el) URL-lenke (Vise til opplegg hvis det ligger på et annet nettsted, eks et av våre opplegg på læring i friluft)

1)            Søkefunksjon: Mulighet for å søke opp andre opplegg hvis man ønsker tips (med utgangspunkt i de obligatoriske feltene) som fx  lærestedtype, klassetrinn,  årstid, fag, tidsbruk 

Løsningen gir også mulighet til å finne alle opplegg ved å lete på norgeskart, zoome inn på området, klikke på avmerkede punkter.  Mulighet til å lagre «mine favoritter», eller enkelt å kunne legge i egen kalender, eksportere til lokal læreplan og selvfølgelig mulighet å skrive ut opplegget. 

Video slik gjør du: