Høsting – en smak av tradisjon og muligheter!Høstingshefte.JPG

«Høsting – en smak av tradisjon og muligheter» er et undervisningsopplegg for grunnskolen og Vg1. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, jakt og fangst. De sju høstingstemaene har undervisningsopplegg tilpasset de ulike skoletrinnene. Det inngår også egne ideark med tips til aktiviteter, ideer og oppskrifter for hvert tema. Formålet med heftet er å videreformidle norske høstingstradisjoner til bruk i undervisning. 

Den trykte utgaven av heftet bestiller du ved å sende en mail til post@friluftsrad.no. til en pris av NOK 200,- per eksemplar. 

Boka i sin helhet kan du også laste ned her: Høsting - en smak av tradisjon og muligheter

Innledende del: Fra Norge til Afrika (kortversjonen) 

Litt inspirasjon kan du finne her ved å se på noen videoer som vi har fått laget i forbindelse med heftet.  film logo.jpg
 

 

Her kan du laste ned undervisningsopplegg etter klasse

trinn:

Undervisningsopplegg 1.- 4. trinn

Undervisningsopplegg 5. - 7. trinn

Undervisningsopplegg 8. -10. trinn

Undervisningsopplegg Vg1  

Her kan du laste ned undervisningsopplegg etter tema:

Undervisningsopplegg Bær

Undervisningsopplegg Urter

Undervisningsopplegg Sopp, lav og mose

Undervisningsopplegg Trær

Undervisningsopplegg Mat i fjæra

Undervisningsopplegg Fisk i hav og vassdrag

Undervisningsopplegg Vilt, jakt og fangst

Idearkene etter tema:

Ideark Bær

Ideark Urter

Ideark Sopp, lav og mose

Ideark Trær

Ideark Mat i fjæra

Ideark Fisk i hav og vassdrag

Ideark Vilt, jakt og fangst


Publikasjonen har blitt utarbeidet av Friluftsrådenes Landsforbund på oppdrag fra Miljødirektoratet. De to lærerne Inger og Kristine Monsen har utarbeidet undervisningsoppleggene, samt idearkene. Alt innhold er tilpasset læreplanen og har bærekraft, allemannsretten og fysisk aktivitet i fokus. Videre har Salten Friluftsråd og Polarsirkelen Friluftsråd bidratt til kunnskap om allemannsretten og stedsbasert læring.

 

Videoene kan fungere godt som en inspirasjon til hvordan tematikken kan gjøres levende og bra. 

 Om livet i fjæra!

Video  om å høste sopp

Video om rognebær

 Video om krøkebær

 

Pressemelding 4.juni 2018 kan lastes her.

Høsting – en smak av tradisjon og muligheter!

tilpasset 1200x800 Høstingsheftet vakte begeistring blandt både elever lærere og gjestene under lanseringsarrangementet i Mo i Rana. Forkatterne  Kristine (nr. 2 fra venstre) og Inger (1).jpg

Ønsker du å laste opp foto i full størrelse kan du gjøre det bak lenken

Bakgrunn

Med en natur som bugner over av godsaker og et land som gir alle rett til å gratis høste det meste, er det trist at vi i Friluftsmeldinga ( Meld. St. 18) leser at det har vært en nedgang i de tradisjonelle høstingsaktivitetene fra 1970-tallet og frem til i dag. Bær- og sopplukking og fiske har hatt størst frafall i perioden. Et viktig tiltak for regjeringen ble derfor å be Miljødirektoratet utarbeide et læringsopplegg om høstingstradisjoner for bruk i skolen. 

Friluftsrådenes Landsforbund har på oppdrag fra Miljødirektoratet produsert og gitt ut heftet «Høsting – en smak av tradisjon og muligheter». Dette er et omfangsrikt hefte med undervisningsopplegg for grunnskolen og Vg1. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, jakt og fangst. Formålet med boka er å videreformidle norske høstingstradisjoner til bruk i undervisning. Heftet er skrevet av søstrene Inger og Kristine Monsen. Inger er lærer ved Jektvik skole i Rødøy og Kristine ved Husøy skole i Træna. Heftet er utviklet i et nært samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd og Salten Friluftsråd, og en har dermed nyttiggjort seg kompetansen og erfaringen disse har fra bruk av naturen som læringsarena med høsting som tema.

Miljødirektoratet

-Økt bruk av naturen som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge er et sentralt mål i friluftslivspolitikken.  Gjennom skoleopplegget om høsting i naturen vil Miljødirektoratet stimulere til friluftslivsaktivitet og til at elever og lærere får økt bevissthet om bærekraftig utvikling og et større engasjement for miljøet. Dette nye heftet om høsting i naturen vil være nyttig og inspirerende for både lærere og elever til å utforske og lære mer om de godene naturen gir oss, og som vi kan høste av, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro. 

Heftet ble offisielt lansert 1.juni sammen med elever og lærere ved Båsmo ungdomsskole i Rana. Her deltok også styremedlem i Friluftsrådenes Landsforbund, Tormod Steen.

Godt verktøy

- For oss er det viktig å bidra med slike gode og konkrete verktøy som gjør at medlemskommunene i friluftsrådene får praktisk hjelp til å ta naturen i bruk som læringsarena. Samtidig håper vi at heftet vil kunne bidra til å implementere en time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Vi tror at heftet etter hvert blir å finne i alle lærerbibliotek og ikke minst som pensum på lærerutdanningene, sier et fornøyd styremedlem i Friluftsrådenes Landsforbund, Tormod Steen.

Forfatterne

- Vi håper heftet kan være til inspirasjon til andre lærere til også å bruke høsting som læringsaktivitet, sier Inger Monsen. Heftet bygger på ideer og erfaringer vi selv har fått som lærere over mange år. Vi tror at de fleste kan finne noe i heftet de selv kan prøve sammen med egne elever. La ikke dørstokkmila være hindringa for å bruke naturen som læringsarena.

Heftet kan kjøpes hos Friluftsrådenes Landsforbund eller lastes ned gratis på våre sider her.