1. Hjem
  2. Ingrid Larsen Wigestrand
  3. Dramatisk nedgang i uteaktivitet under pandemien
Dramatisk nedgang i uteaktivitet under pandemien - headerbilde FL/ Ingrid L. Wigestrand

Dramatisk nedgang i uteaktivitet under pandemien

 

Rett etter nedstengningen var 35% av barna mindre ute enn før pandemien, og 10 måneder inn i pandemien var hele 38% av barna mindre ute enn tidligere. Nye tall fra NINA viser en dramatisk nedgang i uteaktivitet og økte forskjeller under pandemien. 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført forskning på oppdrag fra Friluftsrådenes Landsforbund. En del av forskningsoppdraget dreide seg om barn og unges uteaktivitet under koronapandemien. Disse resultatene viser store endringer i barns uteaktivitet som følge av pandemien. 

Økte forskjeller

Samtidig som studien viser en nedgang i utetid hos 35% av barna i mars-april 2020, viser den også at 7% av barna var mer ute rett etter nedstengningen, og 15% var mer ute 10 måneder inn i pandemien. Dette tyder på at pandemien bidro til økte forskjeller, at noen grupper ble mer aktive samtidig som andre ble mindre aktive utendørs.

Friluftsfamilier var mer ute

NINA sin rapport viser at de yngste barna (6-8 år) var signifikant mer ute enn for de andre aldergruppene. Familier som selv anså seg som en friluftslivsfamilie var de som brukte mer tid utendørs som en familie, og disse barna brukte mer tid ute i nabolaget og i naturområder. Slik ser vi at de familiene som hadde kunnskap og en eksisterende interesse for friluftsliv tok uteområdene i bruk under nedstengningen, mens de som ikke var vant til å være ute ble sittende inne. Resultatene viser også forskjeller mellom barn som bor i by eller tettsted, og de som bor i mer spredtbygde strøk. Det var størst nedgang i uteaktivitet blant barna som bor urbant, sammenliknet med de som bor mer landlig. 

Mer skjermtid

Studien viser at hele 62% mener at barna deres brukte mer tid på sosiale medier eller skjerm under pandemien, sammenliknet med før pandemien. Samtidig viser tallene at 72% av barn og unge ikke har begynt med en ny hobby i pandemien. Disse tallene viser at den økte tiden brukt innendørs i stor grad kan ha gått til skjermbruk. 

Hva vil dette si? 

Styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund Vebjørn Krogsæter, syns resultatene er svært bekymringsfulle og mener at det trengs et løft for friluftsaktiviteter for barn og unge etter pandemien. "Friluftsrådene og de frivillige friluftslivsorganisasjonene er klare for å bidra til å styrke tilbudet til barn og unge, og trenger midler for å gjennomføre gode aktiviteter som når ut til enda flere barn og unge" sier Krogsæter. 

Mer fritid og mer tid hjemme kunne ha betydd mer fri lek og utendørs aktivitet for barn, unge og familier. Det ser ut til at det motsatte har skjedd. Dersom dette var et øyeblikksbilde under pandemien, og at vi kan regne med at barn og unge tar nabolaget og naturen i bruk «som før» etter pandemien, er ikke utsiktene så mørke. Men er vi trygge på at dette kommer til å skje? Vil barn og unge komme seg vekk fra skjermen og ut i nabolag og naturområder helt av seg selv? FL og NINA drøfter nå muligheten for å se nærmere på disse spørsmålene for å finne ut om disse effektene vil utvikle seg til langvarige trender. 

Vi tror likevel at de fleste barn og unge vil ha godt av en oppmuntring og et lite dytt for å komme seg ut i aktivitet igjen. Fritidsaktiviteter som er morsomme og der man kan bygge sosiale relasjoner er godt for både den fysiske og psykiske helsen. Organisasjoner og friluftsråd trenger midler for å skape gode aktiviteter utendørs, slik at barn og unge igjen får delta på fritidsaktiviteter i ferien og på fritid. 

Les hele forskningsrapporten her 

 

 

Ingrid Larsen Wigestrand

FL

Dato skrevet 21.03.2022 13:01 . Endret 21.03.2022 14:28 .