1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Friluftsrådene leverte i 2021
Friluftsrådene leverte i 2021 - headerbilde FL

Stor økning i deltakelsen på Friluftsskolen og turregistrering, samt 4.000 lærere på kurs, er blant friluftsrådenes imponerende resultater i 2021.

Friluftsrådene har rapportert og oppsummert sine resultater for 2021 - bl.a. som ledd i rapportering for mottatte tilskudd fra Miljødirektoratet og Kultur- og likestillingsdepartementet (spillemidler). Til sammen leverer de 28 interkommunale friluftsrådene, med 228 medlemskommuner som dekker drøyt 80 % av landets befolkning, imponerende resultater.

Flere folk i friluftsliv i regi av friluftsrådene

Blant de største suksessene er turregistreringsoppleggene - TellTur og StikkUt. Det var en kraftig vekst i koronaåret 2020 når mange organiserte tilbud måtte avlyses eller innføre antallsbegrensinger. Turregistreringsstrenden har bare fortsatt. Mens deltakelsen økte med 36.000 i 2020 var økningen på drøyt 37.000 deltakere i 2021. Tilsammen har de 121.000 deltakerne kunnet velge mellom nesten 5.000 turmål. Det ligger mye glede, trivsel og helse i de 2,3 millioner turene som er registert i 2021.

Friluftsskolen, som er et samarbeid mellom DNT og FL, opplever også gledelig vekst. Friluftsrådene arrangerte i fjor 216 Friluftsskoler med 4.129 deltakere mot 193 friluftsskoler med 3.378 deltakere i 2020. Det innebærer at 750 flere barn fikk ei god og innholdsrik ferieuke. I tillegg kommer Friluftsskolene som DNT og Speiderforbundet arrangerte. Det planlegges enda flere Friluftsskoler i år, og de første holdes nå i vinterferien.

Gjennom øremerka midler fra Miljødirektoratet er det en særskilt satsing på å gi mennesker med innvandrerbakgrunn friluftslivstilbud. Friluftsrådene har  bidratt til at over 6.000 har fått slikt tilbud - mer enn 2.000 flere enn i 2020 da flere tilbud måttes avlyses. 

Læring i friluft

FL reviderte heftene Læring i friluft i 2021 slik at det nå er oppdaterte opplegg etter nye læreplaner for alle fag og klassetrinn i grunnskolen. Oppleggene fins både i trykte hefter og digitalt. Med oppdatert opplegg er det ekstra gledelig at friluftsrådene rapporterer at 4.000 lærere og barnehageansatte har deltatt på kurs i regi av friluftsrådene i bruk av naturen som læringsarena. Varigheten varierer fra korte kurs til forpliktende samarbeid gjennom hele skoleåret i lærende nettverk. Portalen stedsbasert læring gir skolene mulighet for digital kartfesting av læresteder i nærmiljøet med opplasting av læringsopplegg og oppgaver.

Friluftsfolk rydder mer enn de forsøpler

Fra tid til annen klages det -  med rette, over forsøpling fra turfolk og andre friluftslivsutøvere. Vi er de første til å beklage og gjøre vårt for å informere om de hensyn og plikter som allemannsretten innebærer. I regnestykket bør en imidlertid også ta med den formidable innsatsen som friluftsfolk gjør med å rydde søppel i naturen. I regi av friluftsrådene deltok 27.000 personer i søppelrydding og samla inn nesten tusen tonn søppel. Det var en kraftig økning fra 2020 da de rapportere innsamling av 777 tonn. Rydding av søppel er en av oppgavene friluftsrådene har i de drøyt 800 friluftslivsområdene som de forvalter. Det er også 614 toaletter og 250 gapahuker og små hytter som skal holdes reine og i god stand. I tillegg vedlikeholder friluftsrådene en rekke fyr og andre hytter, som folk flest kan leie til en rimelig penge, spesielt som ledd i Kystleden. 69.000 nytte godt av dette tilbudet i 2021.

Nye friluftslivsområder sikres og tilrettelegges

Hvert eneste år sikres (gjennom kjøp, varige avtaler eller leie) nye friluftslivsområder til allmenn bruk. I fjor gjennomførte friluftsrådene 8 slike sikringssaker og de støtta medlemskommunenes arbeid med gjennomføring av ytterligere 22 saker. Friluftsrådene arbeider med sikring av hele 112 nye områder. I tillegg blei det inngått avtale om grunn til 133 km med stier og turveier. 

De sikra friluftslivsområdene må tilrettelegges slik at de fungerer etter hensikten, er tilgjengelig for størst mulig del av befolkningen og for å ivareta naturkvaliteter og kulturminner. Friluftsrådene anla i 2021 tre parkeringsplasser, 7 toaletter, 5 brygger, 8 bruer og hele 30 gapahuker og liknende småbygg. Det blei satt opp 51 informasjonstavler. I tillegg blei 250 km med stier og turveger skilta og merka, og 66 km nye anlagt.

Prislapp 250 millioner

Det er og skal være gratis å bruke friluftslivsområder i Norge. Det sikrer allemannsretten oss - og det er så fundamentalt at det burde være en del av grunnloven. Men det koster å kjøpe friluftslivsområder, tilrettelegge, forvalte og drifte dem. Opplæringstiltak, turregistreringsopplegg, aktivitets- og informasjonstiltak koster også - sjøl om vi får god hjelp av frivillige. Friluftsrådene brukte i 2021 rekordsummen 250 millioner for å gi allmennheten et godt friluftslivstilbud. Av dette betalte medlemskommunene 50 millioner i kontingent - en kan trygt si at det lønner seg å være medlem i et friluftsråd.

 

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 18.02.2022 18:17 . Endret 18.02.2022 19:46 .