1. Hjem
  2. Nå skal det forskes på utstyrssentralene!
Nå skal det forskes på utstyrssentralene!  - headerbilde Asgeir Knudsen/kajakker til låns hos Sunnmøre friluftsråd

Spennende forskning!

En forskergruppe ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (et samarbeid mellom NORCE og Institutt for samfunnsforskning) har fått midler fra Gjensidigestiftelsen til å gjennomføre et større forskningsprosjekt på utstyrssentraler.

Prosjektgruppen har allerede startet arbeidet med prosjektet og kanskje noen som driver med utlån allerede har hatt kontakt med de?

Prosjektleder er Irina Erdvik (forsker II ved NORCE).
Prosjektgruppen består ellers av Ingvild Reymert (forsker II ved ISF), Rune Ervik (forsker I ved NORCE), Astrid Espegren (forsker II ved NORCE) og Øyvind Hellang (forsker II ved NORCE). Bernard Enjolras (forsker I ved ISF og leder av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor) vil fungere som kvalitetssikrer på prosjektet.

Resultatene fra prosjektet vil deles i to rapporter:

1. Den første delrapporten kan forventes sommeren 2022. 
I første delrapport settes søkelyset på utstyrssentralenes rammevilkår og drift. Utgangspunktet blir en kunnskapsgjennomgang og dokumentanalyse av tidligere forskning og andre offentlig tilgjengelige dokumenter som omtaler utstyrssentraler. Analysen vil utdypes av en spørreundersøkelse til de som driver utstyrssentraler i Norge, fulgt opp gjennom kvalitative dybdeintervju med et utvalg representanter fra utstyrssentraler i fire utvalgte case-kommuner.

2. Den andre delrapporten forventes ved årsskiftet 2022/2023.
Fokuset vil her være på brukerne av utlånssentralene, inkludert analyser av utlånstilbydernes og brukernes perspektiver på utstyrssentralenes merverdi i lokalsamfunnet i case-kommunene.

Du kan lese mer om prosjektet her på NORCEs hjemmesider (åpnes i eget vindu)

 

 

Dato skrevet 20.01.2022 14:26 . Endret 20.01.2022 14:43 .