1. Hjem
  2. Frivillighetens år 2022
Frivillighetens år 2022 - headerbilde

Friluftsliv og frivillighet

Slektskapet mellom friluftsliv og frivillighet er mer enn ordlikhet.
Derfor står friluftsliv sentralt når vi i 2022 skal markere frivillighetens år. Det store tilbudet av velholdte stier og skiløyper, friluftslivsgrupper for barn og unge og organiserte turtilbud for alle, ville ikke vært mulig uten frivilligheten. Friheten og den frivillige ramma er kjerneverdier i friluftslivet. Gjennom dugnader skapes et unikt sosialt fellesskap.

Tre viktige signalarrangementer

Strandryddeuka og Friluftslivets Uke er to av hovedarrangementene i Frivillighetens år. 
Og sammen med Norsk Friluftslivs signalarrangement #sammenpåtur markerer vi at det alltid er hyggeligere å gjøre ting sammen. Vi vet at det å bevege seg og være ute, spesielt når vi gjør det sammen med andre mennesker, kan gi glede, bedre helse og renere natur. Strandryddeuka og Friluftslivets uke er viktige uker hvert år. Det er ikke om å gjøre å lage mange nye tiltak i Frivillighetens år, men å synliggjøre og aktualisere, øke kjennskap og anerkjennelse av alt det positive som skjer. Det kan inspirerer flere til å bli med og på tiltaket #sammenpåtur. 

lagarbeid.jpg

Friluftsrådene aktive medspillere!

I friluftsrådene møter vi frivilligheten hver eneste dagen. Vi samarbeidet tett og godt med Norsk Friluftsliv – paraplyorganisasjonen for de medlemsbaserte friluftslivsorganisasjonene, for å bedre de samla rammevilkårene for friluftsliv. Det skal vi markere når vi sammen inviterer til landskonferanse friluftsliv i Bodø til våren og setter friluftslivets bidrag til bærekraftarbeidet på dagsorden. Nasjonalt har vi supert samarbeid med Den Norske Turistforening om viktige tiltak som turportalen UT, Friluftsskolen, Kystleden og Stisatsing. 

Årlige aksjoner og vi støtter aktivt opp at vi etterlater naturen:  #likefinsomfør

Lokalt tilrettelegger friluftsrådene for at tusenvis av mennesker årlig deltar i rydding av strender og annen forsøpling i naturen. Vi kunne aldri rydda så mange tonn søppel uten den enorme frivillige innsatsen. I tillegg bidrar engasjementet og det praktiske arbeidet fra folk i alle aldre til miljøbevissthet. Folk opplever at små bidrag fra hver enkelt gir resultater. Mange friluftsråd koordinerer og markedsfører friluftsorganisasjonenes tilbud. Naturloskatalogene med tilbud om flere hundre organiserte turer er et godt eksempel. Det gode samspill illustreres når friluftslivsorganisasjoner fyller friluftslivsområder som friluftsrådene har tilrettelagt, med aktivitet.

Fest og markering

Frivillighetens år er en god anledning til å feire, rekruttere og sette frivillighetens rammevilkår på dagsorden. Deltakelse i frivillighet er ikke et offer, plikt eller plage. Det er livsglede, trivsel og fellesskap. Administrative oppgaver, skjemavelde, kontrollrutiner og annet byråkrati må ikke kvele frivilligheten. Frivilligheten skal være fri og uavhengig. Når sykkelturen fra Nordkapp ankommer Arendalsuka i august, kan nasjonale politikere fortelle hvordan frivilligheten skal ivaretas og fremmes etter Frivillighetens år 2022.
Det er viktig også for utviklinga av friluftslivet i Norge.

Bli med og bruk gjerne emneknaggen #livifriluft når du legger ut saker om det du er med på i 2022

 

Dato skrevet 03.01.2022 11:40 . Endret 03.01.2022 12:07 .