1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Naturen er fortsatt åpen
Naturen er fortsatt åpen - headerbilde FL

Friluftsliv er friluftsrådenes beste råd når samfunnet igjen må stenge ned. Friluftslivet byr på naturopplevelser, ro, glede, aktivitet, fellesskap og mestring.

For mange har naturen og friluftslivet vært redningen når restriksjoner og nedstenging har prega hverdagen. Forskere har kalt nærfriluftsområdene for "grønne tilfluktsrom". Denne erfaringen og kompetansen er det viktig å ta fram igjen i disse dager. Naturen har nok overskudd og optimisme til alle. Vårt slagord "Dyrk friluftsliv - høst helse" kommer til sin rett som aldri før.

Vi skal holde avstandsregler ute også, men det er lettere enn innendørs. Vi kan faktisk dra flere på tur sammen og overholde 1 meters regelen. Vi minner også om andre viktige regler som bålvett, dovett og unngå sammenstimling. Men det rungende rådet er - kom deg ut!

På turportalen UT fins det tusenvis av turtips. Finn gjerne en tur du aldri har gått før - det er spennende og bidrar til å spre ferdselen.Mange av friluftsrådene og friluftslivsorganisasjoner har tur- og aktivitetstips - sjekk nettsider og bli inspirert!

Det kan være krevende å komme seg ut i mørke og hustrige vinterdager, men mørket og årstida byr også på muligheter. Hodelykttur - til fots, på ski eller skøyter er magisk. Aking på rim og tynt snølag får det til å kile i magen på liten og stor. Kram snø gir utløp for skapertrang og kreativ utfoldelse. Bålet er finest og mest varmende i kalde og mørke vinterkvelder. Grip mulighetene!

For barnehager og skoler har pandemien vært en vekker for bruk av naturen som aktivitets- og læringsarena. Bedre og mer variert læring, fysisk aktivitet, natur- og miljøbevissthet og bedre sosialt miljø har vært gevinster i tillegg til mer smittetrygg hverdag for barna. bruk gjerne vår portal med lærings- og aktivitetstips.

FL har i høst fulgt ivaretaking av friluftsliv i regjeringserklæring og arbeid med statsbudsjett. Det har ikke vært lystelig. Vi må konstatere at det ikke har skjedd noen styrking av friluftslivet gjennom budsjettarbeidet, og knapt noen gang har friluftsliv vært mer fraværende i stortingskomiteenes budsjettinnstillinger. Synd at de som havna i regjering og på storting er blant det vesle mindretallet som ikke har oppdaga friluftslivets betydning.

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 15.12.2021 07:23 . Endret 15.12.2021 08:24 .