1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Lysning for friluftslivsarbeidet?
Lysning for friluftslivsarbeidet? - headerbilde FL

Friluftsliv blir tema i forhandlingene om statsbudsjett 2022 etter at SV i dag la fram budsjett med 111 mill mere til strandsone og friluftsliv. SVs satsing på friluftsliv er en del av deres "redningspakke" for naturen der viktige elementer er styrking av skogvernet, miljørådgivere i alle fylker og i tredjeparten av kommunene, kartlegging av natur, vern av trua arter og støtteordning for kommunene for å ta vare på natur over hele landet. I tillegg til klimakrisa står verden overfor ei naturkrise, der arter utryddes i stadig økende tempo, heter det i budsjettet der SV begrunner sin satsing på natur. 

SV kaller friluftslivssatsinga for "strandsone og friluftsliv" og vil prioritere de økte midlene slik:

  • 20 mill Økt satsing på rein Oslofjord, advokatsbistand til kommunene
  • 50 mill Statlig oppkjøp av eiendommer for å gjøre de tilgjenelige for allmennheten
  •  5 mill Advokatsbistand til kommunene, ulovlige bygg i strandsona
  • 20 mill Tilskudd til friluftslivsorganisasjoner og oppdatering av turruter
  • 15 mill Tilrettelegging for alle i friluftsområder
  •  1 mill besøkssenter for nasjonalparker Reinheimen og Dovrefjell/Sunndalsfjella.

Andre relevante endringer for friluftslivsarbeidet er økt satsing på plastopprydding med 20 mill, tilskudd til naturarv og kulturlandskap med 10 mill, ny nasjonalparkplan med Østmarka og Preikestolen med 20 mill, økt skogvern med 150 mill, vanntiltak - herunder til Oslofjordsatsinga, fisketrapp vefsna og Beiarelva - totalt 78 mill, og natursats; ny tilskuddsordning der kommuner kan søke om penger til naturtiltak med 90 mill. SV ønsker også mer praktisk og variert læring fra grunnskole til videregående, og vil innføre en time mer praktisk og variert undervisning i grunnskolen. Det skal gis utviklingsmidler til og etableres et kompetansesenter for praktisk og variert undervisning. FL håper dette omfatter økt bruk av naturen som læringsarena. SV har også ei markert styrking av arbeidet med gang- og sykkelveger.

FL har lenge hevda at det trengs et løft i bevilgningene til friluftslivsformål på i størrelsesorden 100 mill om det skal monne på nasjonalt nivå for folkehelse og trivsel, og er strålende fornøyd med at SV innfrir ønsket. "- Vi håper SV vinner igjennom med dette viktige løftet for friluftsiv til glede for hele befolkningen", sier styreleder i FL, Vebjørn Krogsæter. Allerede i ettermiddag starter de krevende forhandlignene mellom SV og regjeringspartiene Ap og Sp om endelig statsbudsjett for 2022. Her blir det knallhard prioritering av tema og millioner. Alle som er opptatt av friluftsliv må heie på at SV får gjennomslag for et friluftsløft!

 

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 15.11.2021 12:37 . Endret 15.11.2021 13:42 .