1. Hjem
  2. Stillstand for friluftslivet
Stillstand for friluftslivet - headerbilde FL

Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2022 er verken til å juble eller gråte over for friluftslivet. I all hovedsak videreføres bevilgningene på 2021-nivå. Vi må ærlig innrømme at vi hadde håpa på et økonomisk løft, sier Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund. Erfaringene fra koronapandemien viser oss friluftslivets betydning, men også behovet for tilrettelegging, opplæring og informasjon. Det er et tankekors at det i 2017 var 16 millioner mer i tilskuddsmidler til friluftsliv enn det som foreslås i 2022-budsjettet.

Konkret foreslår regjeringa 30,9 millioner til offentlig kjøp av friluftslivsområder - en økning på 0,7 millioner på nivå med pisstigningen. Alle som kjenner prisnivået på strandeiendommer langs Oslofjorden, veit at dette monner lite. Partiet Rødt lanserte i valgkampen et behov på 300 millioner. Til tilrettelegging i de offentlig eide friluftslivsområdene, med stier, turveier, informasjon, aktivitetsområder, sanitæranlegg mm foreslås det 32,6 millioner til fordeling over hele landet. I 2017 var det 45 millioner til dette. Skjærgårdtjenesten som drifter en rekke friluftsperlene langs kysten og gjør en kjempeinnsats mot marin forsøpling, står på stedet hvil med 35,5 millioner i forslaget til statsbudsjett. Totalt foreslås det 56,1 millioner til aktivitetstiltak, hvorav10 millioner er øremerka tiltak for mennesker med innvandrerbakgrunn. i 2017 var disse to tilskuddspostene på 65 millioner totalt. For å følge opp tiltaksplanen for Oslofjorden, er det en gledelig ny budsjettpost på 3 millioner til arbeidet med å sikre tilgang til fjorden. Det bør resultere i fjerning av mange ulovlige stengsler og bygg.

Nå venter spennende budsjettbehandling. Først kommer Ap-Sp- regjerringas forslag til budsjett, og så skal det forhandles fram flertall i Stortinget. Det blir altså to muligheter til å gi friluftsliv et sårt tiltrengt økonomisk løft. Det hadde betydd mye for folks trivsel, psykiske og fysiske helse. Dessuten kan vi med tilrettelegging, opplæring, aktivitestiltak og informasjon bdra til at friluftslivet ikke påfører verken natur, grunneiere eller andre brukere skader eller ulemper.

 

 

Dato skrevet 12.10.2021 15:26 . Endret 12.10.2021 16:16 .