1. Hjem
  2. Nye tips til uteskole
Nye tips til uteskole - headerbilde Asgeir Knudsen

Nye tips til uteskole


Når skolen starter opp igjen kan det være en brå overgang fra utelek og sommerfri til å sitte inne i klasserommet, men det trenger det ikke å være. Ved å bruke naturen som læringsarena i alle fag kan elevene få prøvd ulike undervisningsformer, testet praktiske ferdigheter og få utfolde seg fysisk utendørs. Friluftsrådenes Landsforbund har i en årrekke utviklet undervisningsopplegg for bruk i skolen i alle fag, og nå har vi reviderte opplegg klare til bruk. Disse kan bestilles i posten eller du kan teste ut vår nye digitale søkeportal som gir deg opplegg for ditt fag og alderstrinn. Fagfornyelsen og nye læreplaner er proppet med grunner til å være mer ute i skoletiden, og i sommerhalvåret er det kanskje litt enklere å komme seg ut sammen med elevene. 

Mange grunner til å være ute 

En rekke forskningsrapporter underbygger viktigheten av å være ute: «- Skolefag som er abstrakte og fremmedgjørende for elever, kan bli meningsfulle gjennom kroppslige erfaringer», sier forsker Kasper Lasthein Madsen i sin doktorgradsavhandling. I sin bok Anerkjennelse i skolen skriver Arne N. Jordet at «Opplæringen fremstår i stor grad som lite relevant og fjern fra elevenes erfarte virkelighet» (s.47) Det er en lang vei fra kunnskap (forskning), via statlige føringer (læreplaner), via forståelse (vi vet) til at dette blir omsatt til praktisk undervisning av alle norske grunnskolelærere. Forskning som viser at 2 av 3 elever i grunnskolen opplever skolen som kjedelig er kanskje et resultat av at altfor mye av undervisningen skjer i klasserommet (Bakke 2018, Øia 2011). Skoletiden legger et livslangt grunnlag for sosial kompetanse og lyst til å lære, og det er derfor avgjørende at elevens engasjement vekkes. Å bruke naturen som klasserom gjør at barna kan ta i bruk flere sanser, sosiale mønster brytes opp og variasjon i undervisningen er viktig for læring. Uteundervisning gir varierte undervisningsformer og kan gjøre at flere elever får gode mestrings- og læringsopplevelser.  

Opplegg for 7 ulike fag

Mange tenker kanskje på naturfag når man snakker om uteundervisning. Men visste du at det har mange fordeler å være ute i alle fag i grunnskolen? FL har utarbeidet undervisningsopplegg for fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, kunst og håndverk, mat og helse, kroppsøving og naturfag, så her er det tips for de fleste lærere. Det kan være en overgang når man går ut med elever, derfor har vi også nå et åttende tipshefte begrunnelse metode og praktiske tips, som gir deg gode råd på veien ut. Vi vet at lærere og ansatte i skole og SFO er så dyktige at våre tips kun er et utgangspunkt, vi håper og tror at lærere setter sitt preg på oppleggene og at det tilpasses til deres forhold. Se vår digitale portal her eller bestill fysiske hefter via denne linken.

Lykke til med uteundervisning!

 

 

Dato skrevet 29.06.2021 13:22 . Endret 29.06.2021 15:14 .