1. Hjem
  2. Strålende innsats av friluftsrådene
Strålende innsats av friluftsrådene - headerbilde Foto: FL

Friluftsliv var viktigere enn noen gang i 2020. Friluftsrådene gjorde en kjempeinnsats og ga friluftslivsopplevelser til mange. Turregistreringsopplegg, Friluftsskoler og drift av friluftsområdene var av de viktigste tiltakene.

Da store deler av samfunnet måtte stenges ned i koronaåret 2020, var naturen og friluftsliv redningen for mange. Her kunne vi hente krefter og overskudd både fysisk, psykisk og sosialt. Friluftsråd rundt i hele landet har opplevd en tilstrømming til nærfriluftsområdene. Det har vært gledelig! Men også gitt utfordringer når flere mennesker skal betjenes med store krav til smittevern.

Turregistreringsoppleggene, TellTur, StikkUt, Perletur og andre, har vært en enorm suksess i 2020. Friluftsrådene har satt ut 3.867 turmål for elektronisk registrering. Dette tilbudet har 84.000 benytta seg av og gått tilsammen 1,4 millioner turer. Slikt blir det folkehelse av! Veksten er på over 70% sammenlikna med 2019. Mens mange organiserte turtilbud, som naturlos og ordførerens tur, måtte avlyses eller gjennomføres med antallsbegrensinger, var det god plass til alle som lot seg inspirere av turregistreringsopplegg.

Mest glad er vi likevel for at vi sammen med DNT valgte å gjennomføre Friluftsskolene for barn og unge. Smittevernveileder blei utvikla, og trygge Friluftsskoler blei gjennomført for 4.700 barn og unge i alderen 10 - 13 år i regi av friluftsråd (3.378 deltakere), DNT (1.013 deltakere) og Speiderforbundet (341 deltakere). Total blei det arrangert 260 friluftsskoler - en økning på 25 fra 2019. Økningen er godt stimulert av Sparebankstiftelsen DNB som bidrar med utstyrspakker og oppstartsstøtte til nye Friluftsskoler. Mange friluftsråd arrangerte også leirer og basecamps. Et år hvor feriemulighetene var begrensa for mange, tror vi det var ekstra viktige å gi så mange ei uke med lystbetont friluftsliv og opplæring i grunnleggende ferdigheter.

FL og friluftsrådene er opptatt av at skolen i større grad skal ta naturen i bruk av læringsarena når nye læreplaner innføres. Mange skoler fikk øynene opp for kvaliteter og muligheter ved uteskole da de blei "tvunget" til uteskole av smittevernhensyn. Og friluftsrådene følger opp med faglig påfyll i form av kurs, lærende nettverk og det digitale opplegget, stedsbasert læring, for å registere skolenes utendørs læringsarenaer. Mer enn 4.000 lærere og barnehageansatte har vært på kurs med frilufsråd i 2020.

Den organiserte strandryddinga måtte begrenses av smittevernhensyn i vår. Likevel har 18.700 vært med på strandrydding i regi av friluftsrådene og samla inn svimlende 777 tonn søppel. 

Forvaltning av de nesten 600 offentlige friluftslivsområdene som friluftsrådene har ansvar for, har også krevd økt innsats. Særlig har det vært mye og krevende arbeid med å holde de 326 toalettene reine. Den innsatsen har vært utrolig viktig for å unngå forurensing og smitte.

Selv om arbeidet med å drifte og forvalte områder har krevd ekstra innsats i 2020, har friluftsrådene også stått for nye tiltak. Det er skilta og merka 268 km med stier, bygd 9 nye toaletter og satt opp 65 informasjonstavler. Regjeringas krisepakkemidler på 10 millioner har gitt et løft til mange friluftsområder og verdifull sysselsetting. Sykkelstativer i Møre og Romsdal, opprusting av hovedhuset i Helleviga i Søgne og utbedring av vegen til skiutfartsområdet Olalia i Vindafjord er noen av resultatene.

Mange nye mennesker ut i naturen kan også by på utfordringer. Informasjon om de hensyn som følger med allemannsretten er viktig. FL mener det var en stor suksess at friluftslivsmyndigheter, - organisasjoner og reiselivet gikk sammen om informasjon i forkant av både påske og sommerferie.

Dato skrevet 08.02.2021 14:03 . Endret 19.12.2022 20:31 .