1. Hjem
  2. Friluftsporter under arbeid i Grenland
Friluftsporter under arbeid i Grenland - headerbilde Hege Olimb Myhre. Åletjern Friluftsport i Skien

Friluftsporter under arbeid i Grenland 

Grenland Friluftsråd er et av flere medlemsfriluftsråd som arbeider med å etablere Friluftsporter i sine medlemskommuner. For tiden holder de på med å tilrettelegge Smibekkhavna i Drangedal. 

Hva er Friluftsporter?
Friluftsporter er tilrettelagte friluftsområder for naturopplevelse, fysisk aktivitet og sosialt samvær. I tillegg er de innfallsporter til større natur- og friluftsområder. Friluftsporter skal være lett tilgjengelige og gi informasjon om naturkvaliteter og friluftsmuligheter på stedet og i omkringliggende områder. 

Sparebankstiftelsen DNB bidrar
Friluftsrådenes Landsforbund har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB til planlegging og tilrettelegging av Friluftsporter på Østlandet i perioden 2019-2021. Grenland Friluftsråd er et av våre medlemsfriluftsråd som har fått støtte gjennom disse midlene, og holder nå på med både planlegging og tilrettelegging av Friluftsporter. Et av friluftsområdene de arbeider med er Smibekkhavna i Drangedal kommune.

Smibekkhavna Friluftsport
Smibekkhavna er et sentrumsnært område i Drangedal i nær tilknytning til skole og barnehage, samt plassert mellom tre boligfelt. Friluftsområdet ligger i tilknytning til turområdene Melkåsen og Braknesheia. Området er derfor godt egnet som Friluftsport.

Kart Smibekkhavna Friluftsport.png

Kart over turområdene i tilknytning til Smibekkhavna Friluftsport. Hentet fra prosjektplanen, Grenland Friluftsråd.

Akebakke og grillbu

Grenland Friluftsråd har i prosjektplanen for Smibekkhavna foreslått flere tilretteleggingstiltak. Blant annet skal det tilrettelegges for en akebakke, utvikle og koble sammen stinettet, samt universelt utforme deler av stinettet. I tillegg skal det etableres universelt utformet toalett, lages grillbu og rastebenker, bli renovasjonsmuligheter og forbedre parkeringsmuligheter for både bil og sykkel. Grenland Friluftsport har også en plan for informasjonsarbeidet, hvor de ønsker å synliggjøre Friluftsporten i ulike flater og mot ulike grupper. 

Les prosjektplanen for Smibekkhavna Friluftsport her!

Friluftsrådenes Landsforbund ser frem til det videre arbeidet med Friluftsporter i både Grenland og resten av landet!

Dato skrevet 03.07.2020 14:24 . Endret 03.07.2020 15:03 .