1. Hjem
  2. Friluftstiltak gir sysselsetting
Friluftstiltak gir sysselsetting - headerbilde Midt-Agder Friluftsråd

Ti millioner til friluftslivstiltak gir lokal sysselsetting og et løft for 19 friluftslivsområder fra Agder til Troms. Midlene er en del av krisepakke 3 som Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har fått i oppdrag å fordele av Miljødirektoratet.

- Dette er svært gledelig og gir sårt tiltrengt opprusting av en rekke friluftslivsområder, sier Ane Mari Braut Nese, styreleder i FL. To svært viktige formål kombineres når det både blir sysselsettingseffekt og bedre friluftslivsmuligheter. Koronapandemien har virkelig vist oss betydningen av godt tilrettelagte friluftslivsområder når der folk bor.

Femten interkommunale friluftsråd har ansvar for tiltakene i de nitten friluftslivsområdene som vil nyte godt av sysselsettingsmidlene. Det dreier seg om mange forskjellige tilretteleggingstiltak som opprusting av turveger, brygger og bygninger, etablering av sykkelparkering og bygging av dagsturhytter. Alle tiltakene skjer i friluftslivsområder som har status som statlig sikra, og dermed er ivaretatt for allmenn bruk i all framtid. Det er lagt vekt på effekt for lokal sysselsetting i bygg- og anleggsbransjen.

Oversikt over tildeling fordelt på friluftsråd og områder her

Foto: Midt-Agder Friluftsråd. Helleviga Friluftspark i Kristiansand er blant områdene som nyter godt av sysselsettingsmidlene slik at bygningene kan rustes opp.

Dato skrevet 29.06.2020 07:47 . Endret 29.06.2020 08:06 .