1. Hjem
  2. Hold Norge Rent konferansen
Hold Norge Rent konferansen - headerbilde AK/Noen av friluftsrådene som var på HNR konferansen

En faglig sterk konferanse; - Hold Norge Rent konferansen 2020!

Hold Norge Rent konferansen gikk av stabelen denne uken med et rikholdig program på et høyt faglig nivå og en innovativ god utstillingsarena. 

Programkomiteen hadde gjort strålende jobb og nærmere 260 deltakere lærte mye, fikk mange nye kontakter og de fikk også være med å ære den som æres bør. Årets Gullklype vinner 2020 Sten Helberg! Han fikk mange godord med på veien fremført av Bærum ordfører Lisbeth Hammer Krogh. Hun siterte fra juryens begrunnelse at Sten er optimistisk person, gir aldri opp, kreativ vinner, med en lang rekke fine sosiale prosjekter og ikke minst kystlotteriet. Sten er en ressurs for svært mange mennesker. En særdeles rørt Sten Helberg takket mange for prisen og Erna kom også opp og takket han personlig.
En sterk tildeling. 

Åpning ved statsminister Erna Solberg                   

Statsministeren pekte på i sin åpningstale at det er viktig med en slik kunnskapskonferanse
for både å knekke myter og for å finne nye stier. Hun understreket at det trenger vi for nye veier. Viktig poenger. Hun understreket at vi sammen for å finne nye veier for å håndtere plasten. Derfor er det viktig å knuse mytene som at det f.eks at det er en øy av plast i Stillehavet. 

Konferansen ble elegant ledet av fysiker Andreas Wahl. og den ble også streamet og du finner lenken her! 

Kort noe om det vi lærte eller de spørsmålene vi må finne svar på som kan summeres opp i følgende: 

På avveie

Marte Haave, NORCE var først ute undet tittelen: “There is no way to zero plastic. Use and abuse of plastic, and the road to a cleaner future». Hun lurte på om hvem som skal plukke opp regningen for opprydding langs kysten? For hennes retoriske poeng var at hva om det hadde vært snakk om radioaktivt avfall hadde vi gjort mye mer da? 

Tar med seg mye dritt

80 millioner tonn plast er på avveie, og mikroplasten sprer oseg gså via luften vi puster inn. Mikroplasten samler og tar også med seg fremmede arter som havet frakter rundt. Hun pekte også på at fiskeri er viktig kilde til avfall langs kysten og at det er mye som kommer fra oppdrett. Dekkslitasje er et annet felt, de er vanskelige å detektere, men ulike prosjekter langs veiene finner mye og vi vet at utslipp fra dekk er giftige. Plast fra landbruket er også et stort underkommunisert og i landbruksområder finner forskerne mye plast i elvene. Og en myteknekk er at mikroorganismene spiser mikroplast men det tar enormt lang tid og er absolutt ikke noe som vi kan basere oss på. 

Vi lærte noe om veisalt og spredning av mikroplast. Sjømatnæringen har mye avfall og det spres mye fra hvert anlegg, men det skjer ting her for å resirkulere f.eks slammet fra oppdrettsnæringen. 

Mennesker og miljø

Plast er tilsatt så utrolig mange kjemiske stoffer noe som gjør den svært vanskelig å resirkulere. Det å bryte den ned for så å bygge den opp er en vanskelig prosess og mange ulike foredrag viste kompleksiteten i dette arbeidet. Her finnes ingen quick fix. Det er komplekse problemer som krever komplekse løsninger. Og spørsmålet om plast egentlig må stempels som farlig avfall ble reist for Polymer inneholder mange typer kjemikaler slik at de blir slik vi vil ha de, dette er kjemikaler som er som en kjemisk cocktail! Og opp gjennom råene har 6000 ulike kjemikaler blitt brukt i ulike plastprodukter for å få frem de egenskapene vi vil ha i plasten. Og er mikroplasten farlig? Umulig å si hvor farlig fordi det er så mye som av gjør graden av fare. Den varierer med type materialer, farge, mykhet, varme, lys osv avgjør hvilken påvirkning den får på oss mennesker. 

I tillegg ble den sosiale verdien av det å rydde også belyst gjennom ulike studier. Viktig å se på problematikken i et holistisk perspektiv. 

Veien videre

The Bubble Barrier var et teknisk nybrottsarbeid hvor plast på avveie ble «blåst» i riktig retning i elver slik at den kunne tas opp.
bubble barrier.JPG

Videoen under viser det godt 


EU og klima og plast!

Paal Frisvold Avfall Norge EU rådgiver ga et fint bilde av alt det som EU kjører på med nå frem til vedtaket om ny Klimalov 4.mars. En New Green Deal! 

EUs New Green Deal klimanøytralitet HNR avfall Norge.jpg

 

Dato skrevet 07.02.2020 14:49 . Endret 07.02.2020 15:22 .