1. Hjem
  2. Hvordan bruker du tiden din?
Hvordan bruker du tiden din? - headerbilde Lister Friluftsråd

Hvordan bruker du tiden din?

I dag er verdensdagen for psykisk helse, og årets tema er "Gi tid".

10.oktober er verdensdagen for psykisk helse, og årets tema er "gi tid". I år oppfordrer Verdensdagen oss til å bruke tiden vår på å gjøre ting som er bra for vår psykiske helse. Tid er verdifullt, og mange opplever å ha for lite av den i en travel hverdag. Tid er derfor noe av det fineste vi kan gi til andre, gjennom å være oppmerksom, vise interesse og å være tilstede sammen med andre. I en hverdag preget av tidsklemma og multitasking kan det være vanskelig å vie oppmerksomhet til omgivelsene eller personene rundt oss. Vi bruker mye tid på å se på skjerm, og stresser med å komme oss frem og tilbake mellom hverdagens gjøremål.

For mange er naturen et sted hvor man klarer å være mer tilstede. I parken, marka, skogen eller fjellet opplever mange å bli mer oppmerksomme på omgivelsene sine, og være mer tilstede i øyeblikket og menneskene man omgir seg med. Naturen har vist å ha en rekke positive effekter på både vår fysiske og psykiske helse. Forskningen viser særlig at grønne omgivelser har en stressreduserende virkning.

Friluftsråd over hele landet jobber med å legge til rette for arenaer hvor vi kan være sammen ute i naturen. Dalane Friluftsråd er et eksempel på friluftsråd som har sosiale møteplasser i naturen. De arrangerer faste friluftskvelder hvor alle som ønsker kan delta - også personer med barnevogn, rullestol e.l. Her kan man treffes rundt et bål med litt mat, kaffe og lavterskel aktiviteter. Andre friluftsråd tilbyr blant annet Naturlosturer og andre fellesturer i nærmiljøet. Gjennom FL sin satsning på friluftsporter ønsker vi å gjøre det enklere for alle å nytte seg av alle de positive effektene naturen har. 

 

Dato skrevet 10.10.2019 08:32 . Endret 10.10.2019 11:06 .