1. Hjem
  2. Dalane friluftsråd 25 år
Dalane friluftsråd 25 år  - headerbilde Asgeir K/ På Dalanes tak

Dalane friluftsråd 25 år i 2019!

Dalane Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal, som sammen utgjør Dalaneregionen. 25 år har gått siden deres første ansatte i fem! prosent stilling startet opp friluftsrådet.

Dalane ligger vakkert til helt sør i Rogaland fylke og har et flateareal på 1.800 km2. Innbyggertallet er på drøye 24.000.

Dette var bakteppet da FL og Dalane inviterte 50 ansatte fra hele landet til både fagseminrer og befaringer i vakker natur. En tvers igjennom god samling med mange gode drøftinger og fagformidlinger. Deltakerne fikk også et godt inntrykk av et veldrevet friluftsråd som driver mange ulike aktiviteter. Deriblant fikk alle delta på en friluftslivskveld, et tiltak som er en skikkelig suksesshistorie i deres område. . 

Dalane friluftsråd med årets ansattesamling!

Egil Mong innleder på friluftskveld foto ak.jpg

Dalane Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund inviterte tirsdag 17. september til den årlige ansattesamling. Her markerte også Dalane Friluftsråd sitt 25års jubileum ved å arrangere en festkveld eller friluftslivskveld for alle.
P
å fotoet Dalane friluftsråd representert ved deres Egil Mong.

Samlingen startet med et åpent seminar tirsdag hvor temaet var; Barn, unge og friluftsliv på Sola (se under for presentasjoner)

Seminaret  - Barn unge og friluftsliv

Seminaret ble åpnet av styreleder Ane Mari Braut Neset i Friluftrådenes Landsforbunds som ønsket velkommen til en spennende dag. Deretter ble forsamlingen kyndig ledet gjennom dagen ved FLs Ingrid Wigestrand. 

 

To glade damer klar til start
Ingrid W og styreleder FL glade damer.jpg

Ingrid Larsen Wigestrand (til venstre) og styreleder Ane Mari Braut Nese

 

Seminarprogram (hvor vi har presentasjoner ligger de som lenker i teksten)

Nytt om barn og friluftsliv

Status i prosjektet Suksessrike Friluftsaktiviteter v/ Ingrid L. Wigestrand, FL

Siste trender om barns friluftsliv v/ Line C. Wold, NINA på skype.   

Flere Friluftsskoler

Om friluftsskolen v/ Kristin Oftedal, DNT

Erfaringer fra en Friluftsskole v/ Stein-Roar Slotterøy, Dalane Friluftsråd 

Hvordan stimulere til flere friluftsskoler? Drøfting

Rekruttering

Hvordan rekruttere ungdom til friluftslivsaktivitet? v/ André Ruud, Ungdom og Fritid

Avslutningvis noen inspirerende eksempler fra ulike friluftsråd

A) Sommerhjelp og ekstrahjelp - ungdom i arbeid i friluftsrådet  ved æren Friluftsråd

Sommerhjelp og ekstrahjelp - ungdom i arbeid i friluftsrådet, Jæren Friluftsråd om det å tåle å arbeide ute i alle slags vær og aktivisering av ungdom i regi av friluftsrådet. Mange ulike tiltak og hvor mange ungdommer får vanlig jobb i perioder. Lite problemer med ungdommene, de jobber og gjør en god jobb. De har også tilbud til ungdom som ikke har så stort nettverk, kanskje dårlige språkkunnskaper. Veldig vellykket tiltak og ungdommene lærer veldig mye om mange sider av det norske samfunnet.
Øystein Dahle i friluftsrådet på Jæren kan fortelle mer om tiltakene om du har spørsmål. 

B) Marin forsøpling på timeplanen, Oslofjordens Friluftsråd 

Marin forsøpling på timeplanen v/ Nicolay Moe, Oslofjordens Friluftsråd ga en inspirerende fortelling om hvordan de arbeider med problematikk rundt marin forsøpling og undervisning. Plasthvalen var utgangspunktet for mye. Etter at gåse nebbhvalen ble funnet med 30 plastposer i magen førte til en eksplosjon i interesse og engasjement. De har et opplegg for skolene og har en faglig forankring i nye læreplaner fra 2020. I overordenet del her er det gitt rom for tema rundt bærekraft. Dvs dt kan føre til mange flere muligheter for å få elevene ut av klasserommet og ut i naturen. Både for å lære og å ta vare på naturen. Oslofjorden har fokus på å bidra til å øke kunnskapen om marin forsøpling og skape en bevissthet og påvirke til bevisste val sekundærmålene er egentlig rene strender. De har utviklet en del undervisningsmateriell over flere perioder. Holder på å utvikle en ny revidert versjon som snart er klar og noe som hvem som helst kan ta i bruk. Kontakt Oslofjordens friluftsråd og Nicolay Moe om du har spørsmål. De har for øvrig et kildekategoriseringsprosjekt som en klasse og lærer eller skole kan ta i bruk med støtte fra friluftsrådet. En tidkrevende oppgave, men viktig jobb som gjøres som også har betydning for hvilke tiltak som skal settes inn i fx Oslofjorden. 

C) Fysisk tilrettelegging som appellerer til barn og unge, Konsmo Friluftsport, Lindesnesregionen Friluftsråd. 

Randi Byremo, fortale om hvordan Konsmoparken var basert på ulike tilnærtinger som folkehelse, bolyst og medvirkning som viktige forutsetninger for etableringen av Konsmoparken og Friluftsporten som en del av dette. Hun dro spesielt frem barnevandrestien gjennom parken som en særdeles viktig del av parken. Friluftsporten har også vært viktig og lurer du på hva en friluftsport er kan du gå inn på hjemmesidene våre og søke på friluftsport.
Friluftsporten er her anlagt etter en bred medvirkning for å finne ut hva parken som ligger i tilknytning til Friluftsporten skulle inneholde. Konsmoparken har mye og mange muligheter for aktivitet både på vann og til lands og den har blitt et viktig rekreasjonsområde.  Audnedal kommune synes den er så viktig at de har fått laget en en herlig og humoristisk video om Konsmoparken friluftsrport og annet, vel verd å se.
Konsmoparken

 

Ansattesamling for friluftsrådene

Etter en god faglig start dro 50 ansatte fra friluftsrådene videre til Stavtjørn i Bjerkreim kommune hvor hoveddelen av programmet foregikk. Turen gikk først med buss før gamle gode Ørsdølen ble bordet for en god båttur på Ørsdalsvannet med innlagt middagsstopp underveis. Kjente NRK naturkulisser for noen, siden et av prgrammene "der ingen skulle tru at nokon kunne bu" var spilt inn her. 

- Og akkurat hvorfor det skjønte alle etter denne vakre båtturen i et voldsomt landskap.   

Ørsdølen ved kai
Gamle rutebåten Ørsdølen leverte på Ørsdalsvatnet foto AK.jpg

Dato skrevet 30.09.2019 12:54 . Endret 30.09.2019 13:26 .