1. Hjem
  2. Kystfriluftslivet lokker
Kystfriluftslivet lokker - headerbilde FL / morten

 Strender og svaberg innbyr til sommerfriluftsliv. Men mørke skyer truer. Statistisk Sentralbyrå la i dag fram statistikk over byggeaktivitet i strandsona.

Folk strømmer til strender og svaberg langs hele kysten og ved vann og vassdrag i innlandet på fine sommerdager. Bading, soling, padling, båtliv, rasting og småturer er kjernen i sommerfriluftslivet for de fleste. Det er disse varme sommerdagene vi drømmer om i vintermånedene og som gir overskudd til å ta fatt på skole, jobb og hustrige høstdager en gang ut i august.

Gjennom iherdig og systematisk arbeid i snart hundre år har kommuner og friluftsråd kjøpt opp strandperler til fri bruk for alle. Staten har vært en trofast økonomisk bidragsyter. Uten dette møysommelige arbeidet med forhandlinger, planavklaringer og økonomiske spleiselag fra det offentlige hadde kanskje nettopp "din" strand vært nedbygd eller privatisert. Arbeidet med sikring av friluftslivsområder er en suksesshistorie som vi alle nyter godt av i dag, og som vil stå seg for all framtid til glede for nye generasjoner. Ved kjøp og avtaleinngåelse er det nemlig en klausul om at områdene ikke kan omdisponeres uten godkjenning av miljøvernmyndighetene. Og en Klima- og miljøminister som godtar utsalg av det som betegnes som indrefiletene lang kysten, får vi vel aldri (?) Nye behov, blant annet som følge av endringer i bosettingsmønster, gjør at det stadig må arbeides med å sike nye friluftslivsområder. Det var skuffende at regjeringa reduserte denne tilskuddsposten i årets budsjett - men det kan rettes opp allerede i oktober når neste års statsbudsjett legges fram.

Trenger du tips om de mange flotte friluftsområdene langs kysten, ved vann eller vassdrag eller hvor det er kyststi, kan du sjekke på en av turportalene; Godtur.no eller Ut.no.

Kommuner og friluftsråd - dels gjennom skjærgårdstjenesten - sørger for at områdene er ryddige og innbydende når tusenvis strømmer til på fine sommerdager. Det er ikke en jobb som gjør seg sjøl. Parkeringsplasser, stier og turveger, bygger og toaletter skal vedlikeholdes, toaletter vaskes og vegetasjon skjøttes. Og ikke minst må søppel/boss ryddes. Det har foregått en formidabel dugnadsinnsats gjennom flere år med rydding, men jobben må stadig gjøres. Skjenk de som gjør jobben en vennlig tanke, når du nyter dine feriedager på ei rein strand.

Vi er vant til at Meteorologisk institutt varsler mørke skyer for sommerfriluftslivet, men nå gjør også Statistisk Sentralbyrå det. De la fram statistikk over byggeaktivitet i strandsona 11. juli. Den viser at på landsbasis er nesten 70 % av strandsona tilgjengelig, men der det bor flest mennesker - i Oslo-området - er bare 30% av strandsona tilgjengelig. Og utviklinga går kontinuerlig i feil retning. Byggeforbudet er innført for å gi alle tilgang til ferdsel og opphold i den flotte kystnaturen. I 2018 blei 1.224 søknader om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø utenom tettsteder innvilga. Det innebærer at 93 % av de 1.319 søknadene blei innvilga. Det er særlig bekymringsfullt at 751 av søknadene blei innvilga gjennom dispensasjon, mens 473 skjedde i samsvar med plan der det blir en mer helhetlig vurdering. En kan frykte at alle enkelt-dispensasjoner fører til en bit for bit nedbygging der ingen ser totalen, og resultatet i sum blir fragmentering og manglende tilgang og ferdselsmuligheter langs stranda.

Omfanget av innvilga søknader til bygging i strandsona i 2018 er på samme nivå som de fire siste åra - over tusen hvert år. Byggeaktivitet i strandsona innebærer at tilgjengelig strandsone på landsbasis er redusert fra 69,9 % i 2005 til 68,5 % i 2018.

 

Dato skrevet 11.07.2019 12:38 . Endret 12.07.2019 08:51 .