1. Hjem
  2. Legg undervisningen ut - det gir mange fordeler
Legg undervisningen ut - det gir mange fordeler  - headerbilde Kanovelt, Friluftsrådet for Lindesnesregionen

Legg undervisningen ut - det gir mange fordeler

Sprellende fjellørret, gledes-hylende barn, kløende myggstikk og lukten av solkrem. Ferietid betyr utetid for mange. Det er på denne tiden vi utforsker landet vi bor i - og det skuffer ikke. Uansett regn eller sol kan naturen by på opplevelser og minner. Dette trenger ikke å slutte til høsten. Hvis du er så heldig at du arbeider som lærer har du en lang og velfortjent ferie i disse tider, i tillegg til at du har muligheten til å fortsette å være utendørs på jobb når høsten kommer. Uteundervisning gir rikelig med muligheter for variasjon og mestring!

Mange gode grunner for uteundervisning

Argumentene for å legge undervisningen ut er mange. Det kan gi mer fysisk aktivitet, noen opplever at uteundervisning gir roligere elever når man kommer inn og man gir barn mulighet til å oppleve naturen. Mange lærere er opptatt av disse tingene, men er det en ting lærere ønsker mest av alt så er det å sikre at elevene lærer det de skal, på en best mulig måte. Lærere vil legge til rette for god dybdelæring og bidra til at elevene tar med seg noe verdifullt fra skolegangen. Ved å bruke naturen som læringsarena bryter man opp i den vante klassestrukturen, det blir en annen dynamikk mellom elever og lærere, man bruker flere sanser og utendørs undervisning byr på økt fysisk aktivitet. Dette er effekter som bidrar til å nå regjeringens mål om mindre mobbing og mer fysisk aktivitet på skolen. Alt dette er i tillegg til å øke læringseffekten. 

Undervisningsopplegg

Uteundervisning passer ikke for alle temaer på skolen, men mange av temaene elevene skal gjennom i grunnskolen kan læres best ute, og kan gi noen «aha» opplevelser. Å være ute kan kreve litt ekstra planlegging for lærere, i hvert fall hvis man ikke er ute så ofte. For å gjøre dette enklere har Friluftsrådenes Landsforbund utviklet undervisningsopplegg som tar for seg 7 ulike fag, fra 1.-10. trinn. Hvert undervisningsopplegg er komplett med beskrivelse, koblet til aktuelt kompetansemål, tidsbruk og hva man trenger av utstyr. Mange av oppleggene krever svært lite utstyr og kan enkelt gjøres mer utfordrende eller enklere avhengig av nivå. 

Stedsbasert Læring

I tillegg har Friluftsrådenes Landsforbund utviklet et verktøy som skal gjøre kunnskapsdeling innad på skolene enklere og det skal bidra til at man deler flere gode ideer på tvers av skoler. Verktøyet heter stedsbasert læring og fungerer slik at lærere markerer i kart hvor det finnes et unikt lærested og legger inn undervisningsopplegg som utnytter det unike ved dette stedet. Verktøyet er sånn at man som lærer kan gå inn og se på kartet over skolens nærområde og se hvor det ligger gode undervisningsopplegg ute, og hvilke kvaliteter som finnes i nærheten av sin skole. Kanskje man ikke er klar over alle mulighetene rundt skolen? Dette gir en mulighet for de lærerne som er mest erfarne å dele sin kunnskap med nye lærere eller de som ikke er lokalkjente. Ved å dele informasjon og lokal kunnskap kan man sammen bli enda bedre. Dette gir mulighet for inspirasjon til uteundervisning i alle fag til alle årstider. Med disse verktøyene tror vi ute-hverdagen som lærer blir litt enklere og morsommere. 

Undervisningsoppleggene kan lastes ned elller bestilles her:
https://www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/skole-og-barnehage/undervisningsideer/skole/uteklasserommet-i-alle-fag

For å teste Stedsbasert Læring bruk denne linken: 
www.stedsbasertlæring.no 

Dato skrevet 03.07.2019 09:23 . Endret 03.07.2019 10:16 .