1. Hjem
  2. Fylkeskommunen - viktig aktør i friluftslivsarbeidet
Fylkeskommunen - viktig aktør i friluftslivsarbeidet - headerbilde Morten, FL: Vår på Holleia

Årsmøtet i FL har store forventninger til fylkeskommunenes rolle i friluftslivsarbeidet i kjølvannet av regionreformen. Det går fram av en enstemmig uttalelse.

Fylkeskommunenes ansvar for å fremme friluftsliv framgår av Friluftsloven fastslår FL. Når mange fylkeskommuner nå slår seg sammen til nye regioner, er FL opptatt av at det beste i friluftsarbeidet i de "gamle" fylkeskommunene videreføres og utvikles i de nye regionene. Årsmøtet oppfordrer fylkeskommunene til å bruke sin rolle som utviklingsaktør, og se friluftslivsarbeidet i sammenheng med fylkeskommunens ansvar for bl.a. folkehelse, samferdsel og reiseliv. Satsing på friluftsliv kan bidra til utvikling av regionenes særpreg og identitet til glede for innbyggere og turister.

I uttalelsen peker FL på fylkeskommunenes viktige virkemidler for å fremme friluftsliv gjennom fylkesplan, fylkesdelplaner og temaplaner, og gjennom fordeling av egne tilskuddsmidler, spillemidler og statlige friluftslivsmidler. For friluftsrådene er det avgjørende at de nye regionene viderefører samarbeidsrelasjoner og økonomisk støtte.

Årsmøtet framhever samarbeidet mellom fylkeskommunene og friluftsrådene om det nasjonale prosjektet med å planlegge, tilrettelegge, skilte, merke og karfeste stier og turruter. I mange fylker er det også et viktig samarbeid om skjærgårdstjeneste og i kampen mot marin forsøpling.

Les hele uttalelsen her.

Dato skrevet 06.06.2019 07:53 . Endret 06.06.2019 08:34 .