1. Hjem
  2. Listhaug til friluftslivskonferansen
Listhaug til friluftslivskonferansen    - headerbilde Statsministerens kontor/Sylvi Listhaug

Listhaug til friluftslivskonferansen                                                         

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug holder åpningsforedraget når frilufts-Norge samles til landskonferanse i Trondheim onsdag. Med utgangspunkt i den nylig framlagte folkehelsemeldinga skal hun innlede om friluftsliv i et folkehelseperspektiv. Etter friske uttalelser om folkehelsearbeidet ved tiltredelsen, er det knyttet spenning til hvilken rolle hun ser for seg at friluftsliv bør ha i folkehelsearbeidet.

Friluftsliv og folkehelse

Første dag av konferansen handler om friluftsliv og folkehelse der nye data fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag presenteres og Statistisk Sentralbyrå legger fram tall for helsekostnader. Torsdagen er viet ulike tema i sesjoner og befaringer til en rekke flotte friluftstiltak i Trondheimsregionen. Siste dagen settes friluftslivsarbeidet inn i en større miljøkontekst med innlegg av blant annet statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet og direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro. Karen Espelund, Trøndelag fylkeskommune avslutter konferansen med visjoner for friluftsliv i de nye fylkene. 

 

Landskonferanse friluftsliv som arrangeres hvert tredje år av Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund, samler i år innpå 300 deltakere. Landskonferansene legges rundt i landet for å fange opp regionale forskjeller og det mangfoldige friluftslivsarbeidet. Årets lokale samarbeidspartnere, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, FNF Trøndelag og Trondheimsregionens Friluftsråd, har vært avgjørende for lokalt innhold og befaringer.

 

Konferansen program og mer informasjon finner dere her på våre hjemmesider. 

 

Dato skrevet 21.05.2019 13:46 . Endret 21.05.2019 14:03 .