1. Hjem
  2. Naturmangfoldet er truet
Naturmangfoldet er truet - headerbilde asgeirk/benk under trærne

Naturmangfoldet er truet

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) vedtok lørdag den mest omfattende tilstandsrapporten om jordas natur og biomangfold.

Dette er en rapport hvor 145 eksperter fra 50 land har bdiratt. Rapporten beskriver relasjonen mellom menneskelig aktivitet, økonomisk utvikling og naturen gjennom de siste femti årene og ikke minst presenterer den en rekke scenarioer for de kommende tiårene.

Rapporten peker på at naturtap ofte er et resultat av menneskelig aktivitet og at det er en direkte trussel mot menneskers velferd over hele verden.

Forskerne har også trukket frem menneskelig aktivitetet som er spesielt skadelige og som de har rangert i en prioritert rekkefølge:

  • Endringer i areal- og sjøbruk
  • Menneskelig rovdrift på dyre- og plantearter som skogdrift, landbruk, jakt og fiske
  • Klimaendringer
  • Forurensning
  • Spredningen av invaderende/fremmede arter

Statlig sikrede områder

Her i Norge forvalter vi en del områder hvor friluftsrådene har viktige oppgaver for å ta vare på naturmangfoldet. I de statlig sikrede områdene vi har finner vi ofte et levende og rikt naturmangfold. Dette er områder som det bare blir enda viktigere å ta vare på i fremtidens Norge. 

Ikke for sent å endre kurs

Rapporten peker på at det ikke er for sent å endre kurs, men er tydelig på at det da må skje fundamentale endringer på alle nivåer: 
Rapporten sier for eksempel at vi i fremtiden i større grad må la den som foreurenser betale mye. 
Fjerne skadelige subsidier, minimere materialutvinning og avfall, og styrke sertifiseringer som sikrer etisk og bærekraftig produksjon.
Koblingen mellom et godt, meningsfylt liv og stadig økende materielt forbruk må brytes.
Og at rettighetene, kunnskapen og verdiene til urfolk og lokalsamfunn må anerkjennes.

Artene er avhengige av hverandre. Mister vi en art kan hele næringskjeden bli ødelagt, og hver art som forsvinner svekker sammenhengene i naturen som vi alle nyter fordeler av. Vi mennesker er truet når naturen er truet. Mer enn to milliarder mennesker er avhengig av ved for å lage energi, mens fire milliarder er avhengig av naturmedisiner. Og uten pollinerende insekter er tre firedeler av maten vår truet.

Leder i Naturpanelet, Sir Robert Watson sier i klartekst at "Vi ødelegger selve grunnlaget for vår økonomi, levebrød, matsikkerhet, helse og livskvalitet om vi ikke endrer kurs". 

 Hele rapporten finner du her. 

Dato skrevet 07.05.2019 14:35 . Endret 07.05.2019 15:04 .