1. Hjem
  2. Nå blir det friluftsporter
Nå blir det friluftsporter - headerbilde Friluftskole ved Vesledammen, Pilot Friluftsport, Foto: Morten Dåsnes/ FL

Ny offensiv for Friluftsporter 

 

Sparebankstiftelsen DNB har bevilga 5 mill. til planleggingsarbeid og delfinansiering av fysisk tilrettelegging av friluftsporter på Østlandet i perioden 2019 – 2021. Dette gjør det mulig for oss med en offensiv satsning for å nå nye grupper, som i dag ikke driver friluftsaktivitet. Utviklingsarbeid og kompetanse fra arbeidet vil komme alle friluftsråd til gode og inngå i arbeidet med Friluftsporter som felles satsing. 

 

Friluftsporter er nærfriluftsområder som er godt tilrettelagt for naturopplevelser, fysisk aktivitet og sosiale møterplasser. Kombinasjonen av disse elementene gjør Friluftsporter spesielt godt egnet som rekrutteringsarena. 

Friluftsportene skal være lett tilgjengelige og ligger i nær tilknytning til boligområder, noe som kan senke terskelen for bruk for eldre, barnefamilier og lite aktive. Tilgjengeligheten og innholdet i friluftsportene gjør at de passer godt som arena for Friluftsskolen og for barnehager og skoleklasser som ønsker å flytte lek eller læringsarenaen ut i naturen. I tillegg bør friluftsportene ligge i områder som er innfallsporter til større natur og friluftsområder, der det ligger godt til rette for mestring og progresjon i friluftsaktiviteten.

 

Pilotprosjekt

I 2014 ble det gjennomført er pilotprosjekt med etablering av fem Friluftsporter. Pilotprosjektet gav gode resultater og verdifulle erfaringer å bygge videre på i den kommende satsninga. I etterkant av pilotprosjektet ble det utarbeidet en veileder som kan lastes ned under.

Tildelingen skal benyttes til å gi tilskudd til friluftsråd, for etablering av Friluftsport(er) i sin(e) medlemskommune(r). En del av tildelingen skal benyttes til planleggings- og medvirkningsarbeid, og den andre delen av tildelingen skal benyttes til delfinansiering av etablering/fysisk tilrettelegging av Friluftsporten.

 Vi gleder oss til å starte opp arbeidet!

 

 

I FL er det Katrine Skalleberg som er prosjektleder for arbeidet. 

Litt om friluftsporter

Her kan du lese mer om hva friluftsporter er. 

Veileder friluftsporter.JPG

 

 

 

 

Dato skrevet 26.03.2019 12:07 . Endret 29.03.2019 10:02 .