1. Hjem
  2. Stikonferansen i Bergen - en stor suksess!
Stikonferansen i Bergen - en stor suksess! - headerbilde AK/ god stemning på stikonferansens åpning

Her er en oppsummering fra Stikonferansen 2019 med mange nyttige lenker samt korte oppsummeringer fra innlederne.

Dag 1

Vokalgruppen Vinkel svingte forsamlingen til store høyder sammen med Bergens ordfører. Stien som vokalgrunnlag og ordførerens barndomsminner om stien skapte en særdeles god stemning og start på konferansen før statssekretær Rotevatn innledet om ferdselsårer i friluftslivet. 

Statssekretæren tok et filosofisk utgangspunkt for sin innledning med en betraktning rundt stien som er ligger der den er og hvorfor den ligger der basert på generasjoners erfaring. En gammel sti er en kulturhistorie i seg selv.
- En kan undres over hvem som har gått der før?
Hvem er de som har sett det samme landskapet, krysset de samme elvene,- kanskje det var pilgrimer, handelsreisende eller skatteoppkrevere? Hvem vet.
Mange i generasjoner har kanskje derfor hatt et sterkt forhold til nettopp den stien du går på. Stien gir dermed en form for samhørighet. Ta vare på kulturminner er en form for helhet som det er viktig å ta vare på. Pilegrimsleder er også en form for kulturminner som det er viktig å ta vare på. Finnskogleden er også et godt eks når natur og kulturhistorie veves sammen i helhet og som gir de som går der en større opplevelse. 

I 2020 er målet at det skal være en historisk vandrerute pr fylke. 

Rotevatn understreket også betydningen av nasjonale turiststier som har som mål at det skal autoriseres inntil 15 stier og med en autorisasjonen som gjelder for fem år. 

Innlegget til Rotevatn

Nasjonal dugnad for registrering av turruter og stier – betydning og rolledeling

Ivar Myklebust, Miljødirektoratet

Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket

Dag Terje Klarp Solvang, DNT

Nye virkemidler og redskap i stiarbeidet

• Veileder for planlegging av friluftslivets ferdselsårer, Nils Yngve Berg, Miljødirektoratet

Friluftslivets ferdselsårer her er nettside for nedlasting av veileder 

• Håndbok i naturvennlig tilrettelegging, Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet

skil og merkehåndbok .jpg

• Merkehandboka, Anne-Mari Planke, redaksjonen/DNT

• Spillemidler til tilrettelegging, skilting og merking, Ole Fredriksen, Kulturdepartementet

Her finner du Kulturdepartementets bestemmelser for tilskudd spillemidler 

• Standard symboler for Friluftsliv, idrett og beredskap, Kristoffer Kristiansen, Kartverket

Se Geonorge og symbolpakken til Kartverket

• Ny nasjonal turplanlegger, nye UT.no, Endre Kleiveland, DNT

Her kommer du rett til Norges turportal

 

Befaringer
Lundegårdsvann befaring i ordentlig Bergensvær.jpg

Store Lungegårdsvann - med 3 ulike befaringer i godt Bergensvær

a) Satsning og tilrettelegging for bynær padleaktivitet

b) Bystranden, området rundt vannet, aktiviteter og bruk

c) Damsgårdssundet, Småpudden og Løvstien

Turskiltprosjektet

Erfaringer og suksesser fra Turskiltprosjektet, Unn Dehlen, Gjensidigestiftelsen 

Pecha Kucha presentasjoner fra mange ulike prosjekter landet rundt. 

Norges beste turrute!

På kveldens festmiddag ble Norges beste turrute kåret til stor jubel; Ilsengstiene vant foran fire andre ruter. 
Margrete Ruud Skjeseth fra Hamar og Hedemarken turistforening og ildsjelen Hans Kroglund kunne jublende og til stående applaus fra 300 konferansedeltakere, motta gullskiltet som forteller at Ilsengstiene er Norges beste turrute.

Ilsengstiene får prisen.jpg

Det siste halve året har det blitt gjennomført en nasjonal kåring av de beste turrutene i landet. I fjor sommer kunne man stemme frem sine favoritturer blant 100 nominerte ruter på www.turrute.no, og deretter ble 16 ruter plukket ut som fylkesvinnere som gikk videre til en landsfinale. Fem av disse rutene gikk videre til en superfinale. De fire andre rutene i superfinalen var Trivelselskogen i Sogn og Fjordane, Borras Vestre i Finnmark, På tur i Levanger i Trøndelag, og Isesjøstien i Østfold. Vinneren ble plukket ut av en jury bestående av Tursøstrene Hege og Stine Schultz Heireng, Frank Skjærbekk fra Tjukkasgjengen og juryformann Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk friluftsliv.

En nesten umulig oppgave

Å kåre en vinner har vært svært vanskelig, forklarer juryleder Lasse Heimdal. Dette er i utgangspunktet en umulig oppgave, da vårt vakre land er variert, og gir svært ulike forutsetninger for turopplevelser enten man går på de høye fjell, langs de trange fjorder, i de dype skoger eller langs kulturlandskap på flatbygdene.  Vi har derfor sett etter en tursti som i tillegg til å ha alle kvalitetene en god tursti skal ha, kan være et godt eksempel på hvordan man utnytter de lokale forhold til beste for flest mulig brukere, forklarte han fra scenen.

Frank Skjærbekk fra Tjukkasgjengen påpekte at alle de fem rutene er så flotte at alle kunne blitt årets vinner. Diskusjonene i juryen har vært gode, og vi ble tilslutt også samstemte i begrunnelsen når vi nå står vi igjen med én vinner, ble trukket frem av Skjærbekk.

Hege og Stine Schultz Heireng, som står bak den populære bloggen tursøstre.no, trakk frem at vinneren av “Norges beste turrute” har klart å etablere et bredt stinettverk i et variert turområde, der naturen og kulturlandskapet spiller hovedrollen. Her er turruter med høy opplevelseskvalitet, som passer for ulike brukergrupper, og som er tilgjengelig hele året - til fots, med ski på beina eller på hesteryggen, sa Stine.

Det er etablert rasteplasser, satt opp informasjonsskilt ved severdigheter og kulturminner, og satt opp flere ulike turrutemuligheter som gjør området spennende og variert - et sted man kan returnere til uten å følge de samme sporene hver gang, fulgte Hege opp. 

Vi gratulerer!

Dag 2 - onsdag 13.mars

Torbjørn Ekelund magasinet Harvest.jpg

 

  Stien i kroner og øre.jpg

Prosjektet ”Ascent - Promoting Sustainable Access to Uplands and Natural Environments” 

Seamus Neely, Chief Executive Donegal County Council, Ireland innledet kort om prosjektet som har hjemmesider her: 
https://www.ascent-project.eu/

Deploying GIS Technology to Manage Uplands Sustainably”
Rosita Mahoney,
ASCENT project coordinator Donegal County Council 
With geography providing the context for understanding our natural environment, the ASCENT team in Donegal County Council have explored the applicability of Geographical Information Systems (GIS) as the innovative technology to support planning, research and managing our upland areas sustainably. A number of local and project applications will be showcased demonstrating how GIS was deployed successfully over the projects duration.

Measuring sustainability in Finnish national parks – Case Hossan National Park
Matti Tapaninen
, Senior advisor Metsähallitus Parks & Wildlife Finland)
Metsähallitus is a state enterprise that administers more than 12 million hectares of state-owned land and water areas in Finland. It runs business activities while also fulfilling many public administration duties, such as management of protected, recreation and wilderness areas. Many of these areas, for example National Parks, are highly attractive locations in terms of recreation and tourism. In order to further develop the existing potential for high-quality tourism, Metsähallitus is implementing a set of key measures for sustainability. Measures are applied through principles of sustainable tourism and key element is measuring sustainability, where the drafting process is the setting of standards, i.e. Limits of Acceptable Change (LAC) for selected criteria. LAC method has been further developed and piloted by ASCENT project in Hossa National Park.

“Tourism in Iceland:  Overcooking the golden goose?” 
Davíð A Stefansson
, Soil Conservation Service of Iceland 
Since the financial crisis hit Iceland in 2008, a lot of effort has been put into marketing Iceland as an exciting and exotic tourist destination. The effort has been really successful and tourism has brought much needed revenue and job opportunities to the Icelandic economy.

  Justin Bieber kraft i sosiale medier.JPG

But with increased visitor numbers come new challenges. What happens to a fragile landscape when a world famous pop star films a dancing video in the holy moss? And, what can we do about it? 

“Sharing experience and training from the Mourne mountains” 
Matthew Bushby
, Countryside Services Manager, Mourne Heritage Trust
ASCENT has enabled Newry Mourne and Down District Council and Mourne Heritage Trust partners to undertake ‘living laboratory’ study trips within a teacher:learner approach. Practitioners accompany each other at ASCENT sites, and roll up their sleeves and get digging to demonstrate a local technique or introduce a new method that may help with recreation management of that site. This practical sharing engenders support and the dissemination of ideas. It’s a light touch form of reciprocal training, and has inspired plans for more formal training that are being piloted now; with a post ASCENT legacy in mind, including site specific ranger training exchanges and formal accreditation.

“Treading softly: Sheep wool as a building material”
Marta Rongved Dixon,
Hordaland fylkeskommune 
Through ASCENT we have been given the opportunity to exchange experiences with the project partners. We were excited to learn that our partners in Northern Ireland had used sheep’s wool as a building material in paths with good results. Using a natural product instead of a synthetic material, finding another use for a product that many view as a problem material AND building new networks -  what’s not to like? We tested the technique in Buerdalen, here’s how we did it. 

 Stibygging/tilrettelegging

Sti som kvalitet, sti som utfordring, Odd Inge Vistad, NINA

Stirydding, Bella Engen, DNT

Stibygging, Petter Braaten, SNO

Stibygging, Roald Eidsheim, Rekkje stiutvikling

Sherpasti, Margrete Rabås, Tromsø kommune

 

Kort liten paneldebatt med innlederne som alle har sin måte å bygge sti på


paneldebatt.jpg
Hvor er det vi gjør hva? Hvorfor? Hva vil fremtiden bringe? Bygge tradisjonelt? Kombinasjoner? 
Det er viktig å tenke seg om før en setter igang. Dugnad er fortsatt viktig. Det er en tematikk som kommer til å bli diksutert i årene fremover. Og sannsynligvis et tema for neste stikonferanse. 

Visjoner for stien i et samferdsels-,helse- og friluftslivsperspektiv 

Arne Nævra, stortingsrepresentant og naturfotograf

  Arne Nævra får sitt stiskilt av Anne Mari PLanke.jpg

 

 Avslutning fra konferansegeneralene Anne Mari Planke, DNT og Morten Dåsnes FL med de ti stibud.

De ti stibud del 1.jpg De stibud del 2.jpg

 

Og det blir stikonferanse om to år i 2021! men hvor?

 

 

Dato skrevet 12.03.2019 10:06 . Endret 25.03.2019 09:53 .