1. Hjem
  2. STI-konferansen 2019
STI-konferansen 2019 - headerbilde Foto: Bergen og Omland Friluftsråd

  Velkommen til STI-konferansen 2019

i Bergen 12.-13.mars

Vi skal markere avslutningen av kjempesuksessen Turskiltprosjektet med presentasjon av et knippe flotte prosjekt og oppsummere resultater og erfaringer. Gjensidigestiftelsen er vertskap for festmiddag. Der kåres også Norges beste turrute.

Like viktig er at vi skal se framover, og starte det nasjonale prosjektet med å fremme planlegging, opparbeiding, skilting, merking og kartfesting av nettverk av stier i kommunene. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen innleder om "Ferdselsårer i friluftslivet". Miljødirektoratet, Kartverket og DNT forteller om sine oppgaver og roller i den nasjonale dugnaden for å registrere stier og turruter i det offentlige kartgrunnlaget. En rekke nye virkemidler i STI-arbeidet, som Merkehåndboka og Veileder for planlegging av friluftslivets ferdselsårer, presenteres. Ulike måter å tilrettelegge stier på belyses, og vi tar debatten om hva som passer hvor.

Stikonferansen arrangeres av Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Bergen og Hordaland Turlag, Bergen og Omland Friluftsråd, Gjensidigestiftelsen og Miljødirektoratet. 

På denne siden finner du mer om selve arrangementet inkludert noen foto samt innleggene i kort form. 

 

Program: Programmer ligger her nå i en oppdatert pdf versjon (pr 19 februar) 
   Stikonferansen forside.JPG

Du melder deg på her deltaker.no/stikonferansen2019 (åpnes i ekstern side).

Påmeldingsfrist 1. februar 2019.

Utstiller?
For nærmere informasjon, bl.a. om utstillingsmuligheter, ta kontakt med Katrine Skalleberg i FL, tlf 957 71 107, katrine@friluftsrad.no

 

I forkant av konferansen, mandag 11. mars kl 15.00 - 19.00, arrangeres seminar om kystfriluftsliv og kystled.

I etterkant av konferansen, onsdag 13. mars 14.00 - 17.00, arrangeres stibyggerseminar.

STI-konferansen arrangeres for 3. gang, og er et ledd i DNTs og FLs felles stisatsing.

Målene for STI-konferansen er:

- Sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse.

- Øke oppmerksomheten om og forståelsen for stiens betydning.

- Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier.

- Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og og hvordan ivareta stien i plansammenheng.

Særlige mål for STI-konferansen 2019:

- Oppsummere og feire resultatene av Turskiltprosjektet.

- Presentere virkemidler og redskap for stien videre etter turskiltprosjektet.

Dato skrevet 29.01.2019 07:55 . Endret 06.02.2019 07:43 .