1. Hjem
  2. Stormobilisering for fysisk aktivitet i skolen førte fram
Stormobilisering for fysisk aktivitet i skolen førte fram - headerbilde AK/ Politikerne på Stortinget her ved nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen Kent Gudmundsen (H)fikk klar melding

Fysisk aktivitet i skolen i teori og praksis sto på dagsorden på og utenfor Stortinget tirsdag. FL viste sammen med 10 andre organisasjoner det brede engasjementet for mer fysisk aktivitet i skolehverdagen.

Elever fra St Sunniva skole i Oslo viste hvordan læring kan foregå i praksis utenfor Stortinget. Deretter var det seminar på Stortinget med faglig påfyll for interesserte politikere.

- Vi ville vise eksempler på hvordan dette kan gjøres. Vårt mål er å få elevene ut av klasserommet mye oftere. Fysisk aktivitet må bli en del av skolehverdagen - hver eneste dag, sa generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, som holdt appell på vegne av friluftslivsorganisasjonene.

- Naturen er det det beste klasserommet! Mange skoler er allerede i gang og har svært gode erfaringer med å drive undervisning ute. Elevene blir mer konsentrerte og motiverte, og trivselen i klassen øker. Vi mener dette er noe alle elever bør ta del i, kommenterte styreleder i DNT, Per Hanasand.

Fra FL presenterte vi Høstingsheftet og våre sju hefter "Læring i friluft" der oppgaver i alle fag er relatert til klassetrinn og kompetansemål. Alle som vil bruke naturen som læringsarena kan velge mellom flere hundre aktivitetsforslag og oppgaver basert på friluftsrådenes arbeid med "Læring i friluft". Videre fortalte vi om "Stedsbasert læring" som gir skolene mulighet til å kartfeste utelærestedene og linke aktuelle lærigsopplegg til disse. Dermed blir det enkelere for alle lærere å bruke naturen som læringsarena og med gode opplegg tilpasset skolens muligheter. Friluftsrådene har arbeidet med bruk av naturen som læringsarena i ca 25 år, og friluftsråd over hele landet bidrar med anlegg, utstyr, aktivitetsdager og / eller kurs for lærere til skoler i medlemskommunene. Friluftsrådene er bl.a. sterkt engasjert i "helsefremmende skoler" i Nordland.

- Vi vil fokusere på mulighetsrommet for å få til en time fysisk aktivitet i skolen hver dag, sa daglig leder i FL, Morten Dåsnes, i sitt seminarinnlegg, og understreket betydningen av at Stortinget må stå fast ved prinsippvedtaket.

Det sto i kontrast til Utdanningsforbundet som leste stortingsvedtaket svært begrensende. Utdanningsforbundet forsikret imidlertid at de er positive til mer fysisk aktivitet i skolen. Det ga grunnlag for en konstruktiv meningsutveksling om hvordan en kan komme videre i arbeidet med gode praktsike løsninger for å få til mer fysisk aktivitet i skolen.

I tillegg til Friluftsrådenes Landsforbund, Den Norske Turistforening og Norsk Friluftsliv, deltok Norges Idrettsforbund, Fysioterapeutforbundet, legeforening, Nasjonalforeningen for folkehelsa, Aktivitetsalliansen, Grete Rode, Syklistenes Landsforbund og Kreftforeningen, i markeringa utenfor Stortinget.

Dato skrevet 05.12.2018 10:56 . Endret 06.12.2018 13:39 .