1. Hjem
  2. Regjeringen lanserer nytt friluftslivsprosjekt!
Regjeringen lanserer nytt friluftslivsprosjekt! - headerbilde Asgeir Knudsen/ Klima og miljøminister Ola Elvestuen med prosjektleder Ingrid Larsen Wigestrand

Arven

Den viktigste arven jeg skal gi til mine barnebarn – og oldebarn – er ikke penger. Det er gleden ved å være ute i naturen, understreket styreleder Steinar Saghaug på Holmlia i dag, 26.november, under lanseringen av regjeringens nye friluftslivsprosjekt sammen med Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, DNT, Miljøagentene, Oslo og Omland Friluftsråd og nærmere 50 barn fra Hallagerbakken skole.  

Kartlegge og videreutvikle friluftslivstiltak

Det er satt av 2,8 mill. kroner i budsjett for 2019 til et nytt flerårig prosjekt som skal skal kartlegge og videreutvikle de friluftslivstiltakene som har høyest deltakelse blant barn og unge.
Prosjektet skal ikke omfatte skole og barnehage, men barn og unges ferie og fritid. Regjeringen vil at alle barn og unge skal få erfaring og kunnskap om friluftsliv. Da er det viktig å vite hvilken type aktiviteter og tiltak som fungerer best, og å satse på disse. Prosjektet skal kartlegge og videreutvikle de friluftslivstiltakene som har høyest deltakelse blant barn og unge. 

God jobb

Under lanseringen sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen at regjeringen bruker i år over 300 millioner kroner til friluftslivstiltak. Organisasjonene gjør en veldig god jobb med å skape aktivitetstilbud for barn og unge. Men vi har ikke tidligere sett systematisk på hvilke tiltak som fungerer best. Det er det dette vi nå skal kartlegge og finne ut av, understreket han. Prosjektet skal ledes av Friluftsrådenes Landsforbund, i nært samarbeid med friluftslivsorganisasjonene og Miljødirektoratet. Med den kunnskapen som vil komme frem gjennom prosjektet, kan det offentlige og organisasjonene prioritere de aktivitetene som gis mest aktivitet. 

Kunnskap og ferdigheter må læres

Styreleder Steinar Saghaug i Friluftsrådenes Landsforbund sa i sin tale til barna fra Hallagerbakkens skoles 5.trinn at han ønsker at de også skal arve ferdigheter og kunnskap slik at de kan klatre i trær, vite hvilke bær som er spiselige, kan gå på oppdagelsesferd med kart og kompass og klare å tenne et bål. 

Andre land

- Jeg har vært så heldig å få være med barn fra helt andre land på friluftslivsaktiviteter i regi av Oslo og Omland Friluftsråd, og vet hvor viktig friluftsliv er for å trives og ha et godt liv, også for de som er nye i landet.

Saghaug sa videre at Friluftsrådenes Landsforbund er utrolig glade for å få penger til å arbeide med dette prosjektet. Sammen med flinke folk i friluftslivsorganisasjoner, Miljødirektoratet, fylker og kommuner – og våre friluftsråd rundt i hele landet, skal vi finne ut hva som er beste friluftslivstiltakene for barn og unge. Og så skal vi sammen utvikle disse til å bli enda bedre. Jeg er litt stolt over at Friluftsskolen som vi samarbeider med Turistforeningen om, er et av tiltakene som trekkes fram. Her har vi fått til en viktig kombinasjon av morsomme aktiviteter samtidig som en lærer grunnleggende friluftslivsferdigheter. Det legger et godt grunnlag for å drive med friluftsliv gjennom hele livet. Slik jeg har gjort.

Bestefar friluftsliv

Avslutnigsvis sa Saghaug at om vi lykkes med dette arbeidet, så føler jeg at jeg blir en slags «Friluftslivs-bestefar» for alle barn. Det har jeg veldig lyst til å bli! Så derfor skal vi  - sammen med gode samarbeidsparter - gjøre vårt aller beste for å få til gode resultater så enda flere barn og unge opplever en friluftslivsglede de kan ta med resten av livet.

Elvestuen styreleder og Ingrid 26nov 1200x675.jpg Foto:
En glad bestefar friluftsliv sammen med Friuftrådenes Landsforbunds Ingrid Larsen Wigestrand prosjektleder og Klima og miljøminister Ola Elvestuen. Ingrids epost finner du lenken om du lurer på noe om prosjektet.

Dato skrevet 23.11.2018 13:36 . Endret 05.12.2018 14:36 .