1. Hjem
  2. Forventninger til KrF
Forventninger til KrF - headerbilde Foto FL

Forventninger til KrF

KrF mener resultatet blir best med forhandlinger med regjeringspartiene.

For friluftslivspolitikken er lista dermed lagt her:

1. Midler i statsbudsjettet for 2019 minst på linje med Arbeiderpartiets alternative budsjett.

2. Støtte til grunnlovsfesting av allemannsretten.

3. Flertall i Stortinget for en time fysisk aktivitet i skolen.

Det er venta at Arbeiderpartiet legger fram sitt alternative budsjett 13. november. De siste årene har Arbeiderpartiet satt av ca 100 mill mer til friluftslivsformål enn regjeringa. Skjer det i år også, har KrF en jobb å gjøre i budsjettforhandlingene.

Stortinget skal i høst behandle forslag om å ta allemannsretten inn i grunnloven; Norsk Friluftsliv, DNT og FL har i felles skriv til alle partier på Stortinget argumentert for grunnlovsfesting og oppfordra alle til å stemme for. Endringer i grunnloven krever 2/3 flertall. Høyre sitter med nøkkelen til det avgjørende flertallet - men det hadde vært en utrolig flott gest og oppslutning om en grunnleggende verdi og kvalitet i det norske samfunnet med et enstemmig vedtak om allemannsretten inn i grunnloven.

For ett år siden stemte et flertall på Stortinget, bestående av Ap, Sp, SV, KrF, MDG og R, for innføring av en time fysisk aktivitet hver dag på 1.-10. trinn i skolen. Kunnskapsdepartementet frarår likevel at en innfører dette. Vi forventer at KrF står fast på sitt standpunkt og sørger for at regjeringa må følge opp Stortingets vedtak. Det vil bety mye for barn og unges helse. FL mener bruk av naturen som læringsarena er glimrende når kravet skal innføres. Mer variert og virkelighetsnær læring, økt naturkontakt og forståelse for samspillet mellom natur og menneske, og bedre sosialt miljø kommer i tillegg til at fysisk aktivitet blir en naturlig del av hverdagen.

Felles innspill
Friluftslivsorganisasjonenes har også laget et felles innspill
til den eventuelle politisk plattform for en utvidet Solberg-regjering der Krf deltar. Her får Krf ros for at de de siste årene har vært offensive både når det gjelder å satse på friluftsliv og å ta vare på norsk natur, og Friluftslivsorganisasjonene håper de vil stå på for disse sakene i forhandlingene om et politisk grunnlag for en ny regjering.Du kan lese lese hele brevet her på våre sider. 

Dato skrevet 05.11.2018 19:30 . Endret 07.11.2018 10:29 .