1. Hjem
  2. Statsbudsjettet 2019
Statsbudsjettet 2019 - headerbilde Stien viktig også i statsbudsjettet/ Asgeir k

Mangelfull oppfølging av handlingsplan friluftsliv

- er vårt hovedbudskap i de kommende høringen om statsbudsjettet på Stortinget. 

Friluftsrådenes landsforbund vil passe på og vil i alle fora gjenta at hvis målene i handlingsplanen for friluftsliv skal nås så må det også bevilges penger. Dette er hovedbudskapet vårt i de komitene vi får anledningt il å fremme vårt syn i.

Regjeringen reduserer bevilgningene til friluftsliv i forslag til statsbudsjett for 2019. Det står i sterk kontrast til at Stortinget har bedt om en handlingsplan for å styrke det samlede friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet. Handlingsplanen kom i sommer og inneholdt 176 tiltak.

- Vår styreleder, Steinar Saghaug hadde ventet en markert styrking av friluftslivsbudsjettet for å følge opp de mange gode tiltakene i handlingsplanen.

 

Du kan lese mer om hva vi mener på FLs sider om statsbudsjettet 2019. 

 

Dato skrevet 15.10.2018 15:36 . Endret 25.10.2018 14:41 .