1. Hjem
  2. Skolestart - bruk naturen som læringsarena
Skolestart - bruk naturen som læringsarena - headerbilde Valdres Friluftsråd

Skolestart – bruk naturen som læringsarena!

Å kombinere fysisk aktivitet og natur med undervisning er en god måte å knytte sosiale bånd, øke bevisstheten om natur og miljø, samtidig som man oppnår læringsutbytte. 


For å få i gang kreativiteten hos lærere og å gi alle undervisere mot til å ta med elevene ut oftere har vi på oppdrag fra miljødirektoratet utarbeidet et hefte fylt med kunnskap og ideer til sanking og høsting av naturressurser. «Høsting – en smak av tradisjon og muligheter» gir utallige muligheter til å være ute og bruke naturen på en bærekraftig måte. Heftet kan brukes som inspirasjon eller man kan kopiere oppleggene i heftet direkte. Hvert undervisningsopplegg er koblet til aktuelle kompetansemål og heftet har aktivitetsideer for hele grunnskolen og VG1. 

Det er ikke bare høsting og sanking man kan gjøre ute med klassen, naturen byr på læring innenfor mange emner. Hefteserien «Naturen som læringsarena» er utviklet med hjelp fra friluftsråd som har lang erfaring med naturen som læringsarena og inneholder undervisningsideer for mange fag i grunnskolen, fra matematikk til kunst og håndverk. Disse heftene byr også på gode ideer til aktivitet som stimulerer flere sanser, gir opplevelse av mestring og bidrar til å knytte sosiale bånd.

Fordelene med å bruke naturen som læringsarena er mange og varierte. De positive effektene av å være i aktivitet er bredt dokumentert og dreier seg om fysisk og psykisk helse. Aktivitet og bruk av natur i forbindelse med læring gir enda flere fordeler. Elever som sliter med å konsentrere seg inne i klasserom får kanskje en av de største fordelene ved å lære ute, fordi de får utforsket andre former for læring der man tar i bruk flere sanser samtidig. Å bruke alle sansene når man lærer bidrar til å huske bedre. Å være i natur kan pirre utforskingstrangen, vi blir kjent med naturen og det kan gi en opplevelse av mestring. Ved å arbeide ute kan det være enklere å engasjere alle, noe som gir et felleskap som er vanskelig å få innendørs. Å være kreativ, undrende og få felles erfaringer om naturen kan bidra til å styrke sosiale bånd mellom elevene og mellom voksne og barn. Opplevelsen av å kunne være med å påvirke ting rundt oss kan også bli styrket av å bruke naturen som læringsarena. Friluftsopplevelser kan for eksempel skape et engasjement for bærekraft og ivaretakelse av natur. 

Trenden i samfunnet viser at enkelte grupper blir mer aktive og trener mer enn tidligere, samtidig blir en stor andel av befolkningen blir mer stillesittende (ssb, 2017). Det blir viktigere for folk å vise frem og få anerkjennelse for det man bruker tid på, noe som bidrar til å bygge opp et skille mellom de som er aktive og de som ikke er det. Utøvelse av friluftsliv oppgis som den aktiviteten inaktive har lavest terskel for å bli med på, noe som gir oss en god pekepinn på hvor man skal legge inn støtet for å få flere folk i aktivitet (Norsk Friluftsliv, 2017). For å sikre den oppvoksende generasjonen sitt forhold til norsk natur og bruken av ressursene den er fylt med, må man ta med barna ut i naturen. Gjennom grunnskolen treffer man alle barn på lik linje - derfor spiller skolen en stor rolle i å få alle barn til å oppleve nysgjerrighet og glede ved å være ute i naturen.

De 7 heftene kan kjøpes som et helt sett inkludert tidsrift-kasse til å samle heftene i til kr 500. Prisen for enkelthefter er 100 kr. Friluftsrådene får kjøpt alle heftene for kr 200 og kr 40 for enkelthefter. For de som har bidratt til innholdet gjelder kr 100 og kr 20. Ta kontakt for bestilling. Heftene kan også lastes ned gratis på vår hjemmesider, se link under. 

Her ligger alle heftene med undervisningsideer i serien Naturen som læringsarena
Her ligger heftet «Høsting - en smak av tradisjon og muligheter»


Referanser: 

SSB, (2017) Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, hentet fra:  https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/fritid/hvert-3-aar 

Norsk friluftsliv (2017) Nordmenn trenger mer aktivitet! Hentet fra: https://www.norskfriluftsliv.no/12830-2/ 

 

 

Dato skrevet 15.08.2018 12:56 . Endret 16.08.2018 09:37 .