1. Hjem
  2. Norges beste turrute kåres
Norges beste turrute kåres - headerbilde FL-foto fra kyststien på Åkrasanden, Karmøy.

Blant 100 kandidater skal Norges beste turrute kåres. Nå kan du være med å stemme fram din fylkesvinner på www.turrute.no.

Gjennom Turskiltprosjektet er det skilta og merka 40.000 km turruter i hele landet i regi av turlag, friluftsråd og andre organisasjoner finansiert gjennom et spleiselag mellom Gjensidigestiftelsen og Fylkeskommunene. Det er bevilga totalt 100 millioner og satt ut 63.900 turskilt og 7.300 informajonstavler som senker terskelen for å komme seg ut på tur i nærfriluftsområdene. Når prosjektet nå avsluttes og arbeidet går over i en pemanent fase finansiert av bl.a. spillemidler, skal Norges beste turrute kåres.

I første omgang skal det kåres fylkesvinnere, og nå foregår det avstemming på nett i løpet av august. I tillegg skal fagjuryer si sitt før de endelige fylkesvinnere går til den endelige finalen der Norges beste turrute kåres på Stikonferansen i Bergen 12.-13. mars 2019.

I mange fylker er det allerede stort engasjement og per 7. august var 11.500 stemmer avgitt. Flest stemmer har Malvikstien i Trøndelag fått med 1.822 stemmer, og det skal kraftig mobilisering til for at andre kandidater skal bli fylkesvinner i Trøndelag. I Buskerud og Nordland er det også klare ledere med 943 stemmer til Madonnastien i Eggedal og 809 stemmer til Dronningsruta i Nordland. I andre fylker er det foreløpig tett kamp mellom flere kandidater. I Agder-fylkene leder Barnevandrestien med 26 stemmer på Elvestien i Birkenes, tett fulgt av Sirdalsløyper og vintereldoradoet Øynaheia. I Møre og Romsdal leder Digernesgubben via Midsundtrappa med 403 stemme mot 387 stemmer for Svinvikrunden til Todalen historielag.

Turskiltprosjektet vurderes som svært vellykka for å fremme friluftslivsaktivitet i nærmiljøet og dermed for folkehelsa. Evaluering utført av Norsk institutt for naturforskning viste markert økning i bruk av stier som blei skilta og merka, og at det kom nye brukere. I handlingsplanen for friluftsliv som regjeringa nylig la fram, vil en igangsette et flerårig prosjekt for å fremme planlegging, opparbeiding, skilting, merknig og kartfesting av sammenhengende nettverk av stier i kommunene.

Dato skrevet 08.08.2018 09:27 . Endret 08.08.2018 10:05 .