1. Hjem
  2. Nytt styre valgt på plass i friluftsrådenes landsforbund
Nytt styre valgt på plass i friluftsrådenes landsforbund - headerbilde

Nytt styre valgt på årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund 14.juni 2018

På årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund i Alta torsdag 14.juni møttes 71 delegater fra hele landet for å avholde årsmøtet. Et årsmøte som foregikk i riktig god friluftslivsvind markerte at friluftsrådene og landsforbundet er i vinden som aldri før. Det enkle friluftslivet appellerer til stadig flere og friluftsrådene har en viktig oppgave i samfunnet blant mye både når det gjelder aktivitet, tilrettelegging, stimerking, kamp mot marin forsøpling og introduksjon til friluftslivet til barn unge og innvandrere. I dag er 27 friluftsråd medlemmer hos Friluftsrådenes Landsforbund noe som representerer 227 kommuner i Norge. 

Det er verd å merke seg at alle kommunene i Finnmark er med i Finnmark friluftsråd som var vertskap for årsmøtet som ble stødig og godt ledet av Anton Dahl fra Finnmark friluftsråd.  

Styret som ble valgt med akklamasjon består nå av: 

Styreleder og ikke på valg: Steinar Saghaug, Oslo (Oslo og Omland Friluftsråd) 

Nestleder: Ane Mari Nese Braut, Jæren Friluftsråd (valgt for to år)

Styremedlem: Hedda Foss Five, Grenland Friluftsråd (valgt for to år)

Styremedlem: Vebjørn Krogsæter, Sunnmøre Friluftsråd (valgt for to år)

Styremedlem og ikke på valg Tormod Steen, (Polarsirkelen Friluftsråd) 

1. vara, valgt for 1 år ble Latifa Nasser, Trondheimsregionen Friluftsråd

2. vara, valgt for 1 år ble Anders Ege, Dalane Friluftsråd

3. vara, valgt for 1 år Ingvil Grytli, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Valgkomite:

Astrid Larsen (1 år) Friluftsrådet vest (ny)

Anton Dahl (1 år) Finnmark friluftsråd (ny)

Kirsti Pedersen Gurholt (1år) Oslo og Omland friluftsråd (gjenvalg)

 

Fototekst: En glad Ane Mari Nese Braut fra Jæren Friluftsråd nyvalgt nestleder i Friluftsrådenes landsforbund. 

 

Dato skrevet 14.06.2018 19:53 . Endret 31.08.2018 09:58 .