1. Hjem
  2. Høstingshefte
Høstingshefte - headerbilde Høstingsheftet vakte begeistring blant både elever lærere og gjestene under lanseringsarrangementet i Mo i Rana. Forfatterne Kristine (nr. 2 fra venstre) og Inger/foto Knut Berntsen

Høsting – en smak av tradisjon og muligheter!

Bakgrunn

Med en natur som bugner over av godsaker og et land som gir alle rett til å gratis høste det meste, er det trist at vi i Friluftsmeldinga ( Meld. St. 18) leser at det har vært en nedgang i de tradisjonelle høstingsaktivitetene fra 1970-tallet og frem til i dag. Bær- og sopplukking og fiske har hatt størst frafall i perioden. Et viktig tiltak for regjeringen ble derfor å be Miljødirektoratet utarbeide et læringsopplegg om høstingstradisjoner for bruk i skolen. 

Friluftsrådenes Landsforbund har på oppdrag fra Miljødirektoratet produsert og gitt ut heftet «Høsting – en smak av tradisjon og muligheter». Dette er et omfangsrikt hefte med undervisningsopplegg for grunnskolen og Vg1. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, jakt og fangst. Formålet med boka er å videreformidle norske høstingstradisjoner til bruk i undervisning. Heftet er skrevet av søstrene Inger og Kristine Monsen. Inger er lærer ved Jektvik skole i Rødøy og Kristine ved Husøy skole i Træna. Heftet er utviklet i et nært samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd og Salten Friluftsråd, og en har dermed nyttiggjort seg kompetansen og erfaringen disse har fra bruk av naturen som læringsarena med høsting som tema.

Miljødirektoratet

-Økt bruk av naturen som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge er et sentralt mål i friluftslivspolitikken.  Gjennom skoleopplegget om høsting i naturen vil Miljødirektoratet stimulere til friluftslivsaktivitet og til at elever og lærere får økt bevissthet om bærekraftig utvikling og et større engasjement for miljøet. Dette nye heftet om høsting i naturen vil være nyttig og inspirerende for både lærere og elever til å utforske og lære mer om de godene naturen gir oss, og som vi kan høste av, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro. 

Heftet ble offisielt lansert 1.juni sammen med elever og lærere ved Båsmo ungdomsskole i Rana. Her deltok også styremedlem i Friluftsrådenes Landsforbund, Tormod Steen.

Godt verktøy

- For oss er det viktig å bidra med slike gode og konkrete verktøy som gjør at medlemskommunene i friluftsrådene får praktisk hjelp til å ta naturen i bruk som læringsarena. Samtidig håper vi at heftet vil kunne bidra til å implementere en time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Vi tror at heftet etter hvert blir å finne i alle lærerbibliotek og ikke minst som pensum på lærerutdanningene, sier et fornøyd styremedlem i Friluftsrådenes Landsforbund, Tormod Steen.

Forfatterne

- Vi håper heftet kan være til inspirasjon til andre lærere til også å bruke høsting som læringsaktivitet, sier Inger Monsen. Heftet bygger på ideer og erfaringer vi selv har fått som lærere over mange år. Vi tror at de fleste kan finne noe i heftet de selv kan prøve sammen med egne elever. La ikke dørstokkmila være hindringa for å bruke naturen som læringsarena.

Heftet kan kjøpes hos Friluftsrådenes Landsforbund eller lastes ned gratis på våre sider her.

 

Dato skrevet 04.06.2018 09:55 . Endret 04.06.2018 10:57 .