1. Hjem
  2. Bli med Norges største ryddedugnad!
Bli med Norges største ryddedugnad! - headerbilde

Det er mye som kommer frem når snøen forsvinner! Bli med Norges største ryddedugnad!

Hos noen går debatten om en slik dugnadsaksjon egentlig betyr noe i det store bildet. Vi ser hver dag at mengdene med plastsøppel og annet avfall er enorme. Og plastsøppelt kommer tilbake, år etter år, noe med havstrømmene, men også mye fra vårt eget forbruk. Friluftsrådene mener at det ikke må ikke herske noen tvil om at ryddeaksjoner er fundamentalt viktige, både for å fjerne søppelet og ikke minst for å bidra til bedre holdninger, og snu en svært negativ utvikling.

Plastforsøpling er både et lokalt og et globalt problem, og det er svært omfattende. Fremtidsutsiktene er tilnærmet katastrofale dersom det internasjonale samfunn ikke er i stand til å snu utviklingen. Alle kan bidra med litt, og lokale ryddeaksjoner har stor betydning og sammen med  det styresmaktene langs alle verdens kyster kan vedta av tiltak. 

En rapport fra det britiske konsulentselskapet Eunomia konkluderer med at strandrydding er et svært effektivt tiltak i kampen mot søppel i havet. I rapporten «Plastics in the Marine Environment» blir det slått fast at over 80 prosent av marin forsøpling kommer fra landbaserte kilder. Det betyr, ifølge Eunomia, at det er i gjennomsnitt hele to tonn marint avfall per kvadratkilometer kystlinje på verdensbasis. Det er avfall som beveger seg, både ute på havet og mellom hav og land. Regelmessig strandrydding er derfor et svært effektivt tiltak, både for å fjerne søppel før det havner i havet igjen.   

Dess oftere vi rydder, dess mer avfall blir brakt på land og tatt hånd om. Og igjen; Strandrydding er positivt på den måten at små og store forstår hvor alvorlig det er å kaste fra seg plast i naturen. Med andre ord; For holdningene våre er rydding og synliggjøring av søppelmengdene god medisin. Den forebyggende effekten kan knapt overvurderes. Derfor er vår sterke oppfordring å ta et task ved å finne en ryddeaksjon å delta i hos vår gode samarbeidspartner Hold Norge Rent.

Aksjonene som det er mange av finner du i Ryddeportalen. 

Avfallet som samles inn i løpet av Strandryddeuken, må leveres på godkjent mottak eller hentes på avtalt sted etter avtale med Skjærgårdstjeneste eller ditt lokale avfallsselskap. Og tenk at ryddeaksjonen ikke er ferdig før avfallet er levert på et mottak. 

Ryddeportalen krever også en form for registrering av hva dun finner, dette er viktig Informasjon for å kartlegge hva det egentlig er det som kastes i naturen eller kommer drivende på sjøen. 

Hold Norge Rent har laget en ryddeveileder og en sikkherhetsveileder for ryddeaksjoner.  

 

Dato skrevet 02.05.2018 14:21 . Endret 22.05.2018 14:38 .