1. Hjem
  2. Høsting - undervisningsopplegg med fysisk aktivitet
Høsting - undervisningsopplegg med fysisk aktivitet - headerbilde

Med heftet "Høsting - en smak av tradisjon og mulighet" får skolene et vell av ideer til undervisningsopplegg der læring kombineres med fysisk aktivitet.

- Tanken bak undervisningsoppleggene er at du som lærer skal få ideer og inspirasjon til å ta med deg elevene ut for å høste, sier forfatterne Inger Monsen og Kristine Monsen. De har 20 års erfaring som lærere i hhv Jektvik skole i Rødøy og Husøy skole i Træna. De oppfordrer alle som jobber med barn til å ta i bruk naturen som læringsarena. Undervisningen blir mer aktuell og virkelighetsnær når den gjennomføres i sitt rette element og ikke bare i klasserommet. Undervisningsoppleggene er laget med fokus på sju typer natur/tema - de fleste skoler har flere av disse like utenfor skolegården; bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag, og vilt, jakt og fangst.

Det samsvarer godt med Stortingets ønsker som ved behandling av Friluftsmeldinga fastslo at "Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge". Stortinget mente også at det er et mål for friluftslivspolitikken at flere utøver høsting i norsk natur. Ett konkret tiltak var at det skulle utarbeides et læringsopplegg om høstingstradisjoner for bruk i skolen.

I tillegg har Stortinget nylig vedtatt at det skal etableres en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst en time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall. Ved å ta naturen i bruk som læringsarena kombineres læring og fysisk aktivitet. "Høsting - en smak av tradisjon og mulighet" gir gode ideer til alle skoler som vil være foroverlente og starte innføring av en time fysisk aktivitet i skolen. Oppleggene samsvarer godt med Stortingets ønske om at elevene får mer tid utendørs og at det bør legges vekt på et mangfold av aktivitetsmuligheter. Refleksjon rundt bærekraft er gjennomgående for alle oppleggene, og temaet ligger godt til rette for tverrfaglig tilnærming. For lærerne gir økt bruk av naturen som klasserom et utivda perspektiv til metodevalg ved økt fokus på å vurdere hvor læringen skal foregå - tillegg til hva, hvordan og hvorfor.

Friluftsrådenes Landsforbund har i samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd og Salten Friluftsråd utarbeida undervisningsopplegget på oppdrag fra Miljødirektoratet.Kristine Monsen og Inger Monsen har vært forfattere, og Trond Loge, Knut Berntsen og Astrid Berger Høj/Tina Bringslimark har utgjort prosjektgruppe for arbeidet. Heftet kan bestilles fra Friluftsrådenes Landsforbund.

Dato skrevet 15.12.2017 07:34 . Endret 15.12.2017 08:31 .