1. Hjem
  2. Styrka innsats mot marin forsøpling
Styrka innsats mot marin forsøpling - headerbilde

Styrka innsats mot marin forsøpling

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet blei onsdag enig med Venstre og Kristelig Folkeparti om statsbudsjettet for 2018, og har dermed flertall i Stortinget for dette. Her styrkes tilskuddsposten til arbeidet mot marin forsøpling med 50 millioner. I tillegg er de fire partiene enige om en merknad der de viser til at det arbeides med å utvikle et program mot marin forsøpling i utsatte områder i utviklingsland. Partiene er positive til denne betydelige oppgaven, og mener Norge må søke internasjonal støtte til gjennomføringen av slike programmer i utviklingsland, herunder sikre bidrag fra andre giverland til finansiering i tillegg til at mottakerlandet påtar seg forpliktelser til selv å videreføre tiltakene etter en oppstartsfase. Dette flertallet anser det naturlig å undersøke om multilaterale organer kan stå for organisering og gjennomføring av slike programmer for å sikre breiest mulig deltakelse i gjennomføring og finansiering.

I FL er vi opptatt av at skjærgårdstjenesten utvikles til å kunne koordinere den frivillige innsatsen og hente innsamla søppel der det er mest henisktsmessig. Det trengs styrking og geografisk utviding av skjærgårdstjenesten.

Dato skrevet 23.11.2017 08:48 . Endret 23.11.2017 13:10 .