1. Hjem
  2. Alternativene løfter ikke friluftslivet!
Alternativene løfter ikke friluftslivet! - headerbilde

Alternativet

I dag kom Venstres alternative forslag til statsbudsjett for 2018 og før helgen kom Krf sitt alternative budsjett. .

Forslagene som Venstre og Krf har lagt frem, vil være deres grunnlag for forhandlingene med regjeringen. Vi har sett litt på hva de ulike forslagene sier i forhold til friluftslivet som vi er opptatt av. Dessverre med for dårlig resultat for friluftslivspolitikken, etter vårt skjønn. 

Venstre foreslår riktignok en million til «Den naturlige skolesekken» (reverserer regjeringens kutt) og de ønsker å bruke nærmere 370 mill mer enn regjeringen til gang og sykkelveier. Og nærmere 80 mill mer enn regjeringen til kampen mot marin forsøpling, noe som også er bra, og vi ser frem til de endelige budsjettinnstillingene her. 

I tillegg foreslår Venstre 5 mill mer til sikring av friluftsområder (kap 1420, post 30) styrking av en post som er en viktig del av friluftslivsarbeidet.

Krf har heller ikke vært av de som har vært mest på barrikadene for å få mer til friluftsformål. De gjør som Venstre og ønsker å prioritere opp «Den naturlige skolesekken» med en mill.
Marin forsøpling får en økning på 10 mill og de har satt av 3 mill økning til posten friluftsformål, noe som er bra. 

Ellers noen andre påplussinger her og der, slik som Venstres budsjett.

 

Alt på det jevne

Ingen store løft og ingen klare prioriteringer som det kunne ha vært, til for eksempel friluftslivstiltak som et viktig forebyggende helsetiltak.

Friluftslivsmeldingen hadde som overskrift – Natur som kilde til helse og livskvalitet. En formulering vi stiller oss bak og som vi håper vi får se mer av i form av prioriteringer når den endelige budsjettinstillingen er klar. 

 

 

 

Dato skrevet 06.11.2017 14:50 . Endret 06.11.2017 20:26 .