1. Hjem
  2. Kort fra en høring om statsbudsjettet i Energi og Miljøkomiteen på Stortinget
Kort fra en høring om statsbudsjettet i Energi og Miljøkomiteen på Stortinget - headerbilde Pxbay

God stemning

Vi møtte gamle kjente på Stortinget da vi fremførte vårt budskap og våre innspill til neste års statsbudsjett. Komiteen som har mange nye medlemmer er viktig for alle oss som driver med friluftsliv.  

Vi spurte Liv Kari Eskeland hva hun syntes:

 

 

Stort misforhold

I dagens høring hos Energi og miljøkomiteen i dag torsdag 26.oktober la vi vekt på at det trengs en kraftig opptrapping av midlene til friluftslivsformål om vi skal utløse folkehelsepotensialet, gi flere mulighet til trivselsfremmende friluftsliv og gi turister gode opplevelser i norsk natur, og vi ba om at budsjettet styrkes med i størrelsesorden 100 mill kr i 2018.

Program for høringen og du kan se og lese våre innspill her. pdf.png

Stortingets Netttv viste det hele live fra kl 08:30

Dato skrevet 26.10.2017 15:01 . Endret 27.10.2017 13:34 .