1. Hjem
  2. Erfaringseminar 2017 Friluftsskolen!
Erfaringseminar 2017 Friluftsskolen! - headerbilde

Erfaringsseminar for Friluftsskolene!

Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund arrangerer Erfaringsseminar for Friluftsskolen,
torsdag 26.okt, 10-15
Seminaret er gratis og holdes i DNTs lokaler på Youngstorget 1 i Oslo. 

Påmelding innen fredag 20.oktober bak denne lenken.

Seminaret er for de som har arrangert Friluftsskole i 2017 og de som planlegger å arrangere Friluftsskole i 2018.

Program

10.00   Velkommen og presentasjonsrunde.

10.30   Rammer for Friluftsskolen, v/ Astrid Berger Høj

11.00   Hvordan engasjere barn og skape interesse for naturen, v/ Tor Egil Bagøien, Førstelektor Nord Universitet

12.00   Lunsj

13.00   Slik gjør vi det, eksempler og erfaringer fra Friluftsskoler:

  • Telemark Turistforening
  • Helgeland Friluftsråd
  • Polarsirkelen Friluftsråd
  • Kommentarer og spørsmål

13.45   Pause

14.00  Utvikling og forbedringer. Gruppearbeid og drøfting, v/ Kristin Oftedal

14.58   Avslutning

Forbehold om mindre endringer i programmet.

 Vel møtt!

Dato skrevet 18.10.2017 14:03 . Endret 18.10.2017 14:32 .