1. Hjem
  2. Bruk naturen som klasserom!

 

Bruk naturen som klasserom! 

Friluftsrådenes Landsforbund , Den Norske Turistforening og Norsk Friluftsliv og overleverte under Arendalsuka regjeringen ifjor åtte råd for hvordan de skal nå sitt nasjonale mål om at «Naturen i større grad skal brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge».  Råd som vi mener er like aktuelle i år og som også bør vises i statsbudsjettet for 2018.
Her har vi imdilertid mye å hente ennå.  

Se vår lille videodramatisering fra samling på Litteraturhuset i fjor hvor temaet ble drøftet med forskere, politikere og lærere. 

Åtte viktige råd til kunnskapsministeren - og finansministeren! 

  • 1. Bruk naturen som klasserom i alle fag! Forskning viser at man lærer mer ved å ta i bruk varierte og aktive opplæringsmetoder og bruke konkrete eksempler i undervisningen. Ved å legge undervisningen utendørs øker læringsutbyttet. Det gir også mer fysisk aktivitet og styrker sosiale relasjoner i klassen. 
  • 2.Friluftsliv må styrkes i lærer- og barnehagelærerutdanningen. 
  • 3.Lærere og barnehagepersonale må få mulighet til faglig påfyll i friluftsliv, gjennom etter- og videreutdanningstilbud i regi av lærerutdanningsinstitusjonene. 
  • 4.Fysisk-motoriske ferdigheter må defineres som en grunnleggende ferdighet i skolen!
  • 5. Minst en time fysisk aktivitet i skolen hver dag!
  • 6.Den naturlige skolesekken må styrkes og utvides til også å omfatte prosjekter med hovedvekt på friluftsliv, slik at skolene alene eller sammen med frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter der elevene får økt friluftslivskompetanse. 
  • 7. Alle skal få leirskoletilbud. Leirskole lærer elevene mye om friluftsliv og gir unike opplevelser ute i naturen
  • 8.Friluftsliv må bli en del av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. 

 

Dato skrevet 16.10.2017 15:03 . Endret 18.10.2017 13:58 .