1. Hjem
  2. Statsbudsjettet 2018 - tapte muligheter!
Statsbudsjettet 2018   - tapte muligheter!    - headerbilde

Regjeringen har svimlende 1.325 milliarder til disposisjon på statsbudsjettet og har et stortingsvedtak om å utarbeide en handlingsplan for å styrke det samla friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet i ryggen. Likevel evner den ikke å øke innsatsen for friluftsliv. 

- Kortsiktig og uklokt, sier styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund, Steinar Saghaug, og trekker fram to felt hvor den manglende satsinga gir tapte muligheter.

Tapte muligheter folkehelse

Livsstilsjukdommer som følge av manglende fysisk aktivitet, koster samfunnet milliarder årlig i form av produksjonstap og helseutgifter. To av tre nordmenn er fortsatt mindre i aktivitet enn den halvtimen om dagen som helsemyndighetene anbefaler. Verdien av naturopplevelser for psykisk helse er også vel dokumentert. 

-Friluftsliv er lavterskel aktivitet der alle kan delta, men vi må legge forholdene til rette, sier Saghaug. -Det trengs midler til enkle tiltak for å sikre grøntområder i nærmiljøene, anlegge, skilte og merke turveier og stier, og bedre tilgangen til strandsonen der folk bor, og folk må møte attraktive aktivitetstilbud i sine nærmiljø. 

-Målet må være at alle har tilgang til naturområder, turvei eller sti mindre enn 500 meter fra bolig. 

 -Det er for tida en enorm interesse for friluftsliv, som kunne vært utnytta til et friluftsløft for folkehelse. Regjeringen er i ferd med å skusle bort en unik mulighet, framholder Saghaug.  

- Jeg frykter for framtidige reparasjonskostnader på helsebudsjettene som følge av den manglende satsinga på forebygging, sier styreleder for landsforbundet for de 27 interkommunale friluftsrådene spredt over hele landet.

Tapte muligheter for å utvikle et bærekraftig reiseliv

Regjeringen fastslår at natur utgjør en vesentlig del av det norske reiselivsproduktet, og øker bevilgningene til Nasjonale turiststier med en million. 

- Minimalt, når reiseliv skal være en av våre vekstnæringer, hevder Saghaug. Totalt ti millioner til Nasjonale turiststier er definitivt ikke nok for å ta vare på stiene til disse ikoniske turmålene. Når det hvert år kommer flere hundre tusen besøkende, blir resultatet nedslitte stier, overforbruk av natur, forsøpling og uholdbar belastning på lokalmiljøet om vi ikke investerer i kvalitet og solid tilrettelegging.  Det er noe som også kommer den vanlige nordmann til gode.

-På sikt kan det føre til redusert omdømme og nedgang i antall besøkende til Norge, avslutter Saghaug. 

 Du kan lese mer om hva vi mener om årets statsbudsjett 2018 i vår  Frilufts-info 3-17.pdf

Steinar Saghaug styreleder i Friluftrådenes Landsforbund ønsker en litt annen kurs. 

Steinar Saghaug

 

 Du kan lese mer om hva vi mener om årets statsbudsjett 2018 i vår  Frilufts-info 3-17.pdf

Dato skrevet 13.10.2017 13:29 . Endret 17.10.2017 13:59 .